LẠI CHUYỆN TT DONALD TRUMP CẦM CỜ ĐỎ! – VIDEO VÀ HÌNH ẢNH NGUYỄN XUÂN PHÚC VẪY CỜ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TOP VIDEOS, Videos

Thục Vũ

Vào ngày 27-2-2019, trong chuyến đến  Việt Nam tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Yong_Un, TT Donald Trump đã được ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc bấy giờ là Thủ tướng CSVN tiếp đón nồng hậu. Khi duyệt qua 2 bên hàng chào của các em thiếu nhi, trên tay đông đảo rừng cơ Hoa Kỳ và lá cờ máu CSVN.  TT Donald Trump đã dừng lại thăm hỏi các em với nụ cười tươi trên môi, thì một trong số các em đã trao TT Trump một lá cờ Máu. Trước tình huống đó, ông Trump không thể vất bỏ, buộc ông phải vẫy cờ, nhưng ông đã lanh trí trao lá cờ Hoa Kỳ vào tay Nguyễn Xuân Phúc.

Hình ảnh TT Trump cầm cờ máu đã làm đề tài cho đám vẹt cuồng Đần* lấy đó bêu rếu  TT Trump từ bao lâu nay và bây giờ vẫn còn tiếp tục tuyên truyền với người đọc không am thường thời sự. Thật vậy, hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc vẫy cờ Hoa Ky ngay tại đất nước Việt Nam, thì đám vẹt câm như hến

Và ngày 28-6 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản, TT Trump đã chỉ trích Việt Nam về hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Liền sau đó Nguyễn Xuân Phúc đã đến tiếp cận đưa 2 tay bắt tay TT Trump, trong tư thế TT Trump  vẫn tiếp tục ngồi. Như thế, thì ai đã xem thường ai đây?

Thục Vũ xin dẫn chứng bằng video đã được chuyển sang MP4  cũng đính kèm hình ảnh như những khúc phim quay chậm, hầu đọc giả sớm đề cao cảnh giác  đám vẹt qua câu: ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ BỌN VẸT NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ BỌN VẸT LÀM!

*Đần = Biden

TT Trump trao lá cờ Hoa Kỳ vào tay Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.