THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN 2022 HT Thích Viên Định_Hội Đồng Điều Hành

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

 

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN 2022

  • HT Thích Viên Định_Hội Đồng Điều Hành

Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào! Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi lời tán thán công đức đến Chư tôn đức và Quý Phật tử đã tích cực tham gia, ủng hộ sinh hoạt Tăng Đoàn trong thời gian qua, nhất là trong lúc Tăng Đoàn GHPGVNTN vừa mất đi Đức Thượng Thủ, Thích Thiện Hạnh, vị lãnh đạo tối cao, người đã sáng suốt, hướng dẫn chư Tăng đồng hành trên con đường chánh đạo, cứu độ chúng sanh, báo Phật công đức. Trên tinh thần báo ân rộng lớn đó, chúng ta không chỉ cứu khổ cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, mà còn phải hết lòng giải trừ khổ nạn cho mọi loài chúng sanh, cho dân tộc và góp phần bảo vệ đất nước.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.