CUỒNG HAY KHÔNG CUỒNG TRUMP?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Một bài viết  CUỒNG HAY KHÔNG CUỒNG TRUMP của Linh Mục (LM) Nguyễn Bá Thông hơn 2 năm qua, nay vẫn còn phổ biến trên trang nhà Bức Tranh Vân Cẩu.  http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2020/9/1/cung-hay-khng-cung-trump-linh-mc-nguyn-b-thng  Bài viết này Linh mục Nguyễn Bá Thông viết  vào ngày 1-9-2020, có nghĩa vào trước thời gian bầu cử tổng thống năm 2020. Nhìn về vấn nạn dưới thời ông Joe Biden mà thực chứng được Linh mục đã tiên liệu trước sẽ đến với ĐẤT NƯỚC, XÃ HỘI, CON NGƯỜI trong tương lai, nên Ngài đã có ý khuyên chúng ta cần phải có ý thức để  bầu cho đúng người có thực tâm, thực lòng với quốc gia dân tộc và tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ

Như chúng tôi nhớ không lầm hai năm trước đây cũng vào thời gian này, sau khi bài viết của LM Nguyễn Bá Thông được truyền đi trên khắp trang mạng truyền thông, thì liền ngay đó có vô số vẹt tị nạn đồng loạt ra sức tấn công, đả kích cựu TT Trump bằng đủ mọi luận điệu vô bằng, và bằng đủ mọi từ ngữ bẩn thỉu nhất, đã cho người đọc cũng như chúng tôi có cảm tưởng như ông Trump đã ăn hết của 3 đời của họ nhà vẹt vậy! Thật vậy, đã từ bao năm qua vẹt chỉ biết chửi như ăn phải bã của ai! Và một điều thực chứng hơn nữa, về thời thời gian gần 2 năm qua, nay cũng đã chứng thực được sự thật, hiện dân chúng Hoa Kỳ đang ưu tư hàng đầu về một số vấn nạn dưới triều đại Joe Biden, thích ứng với tiếng lòng của LM Nguyễn Bá Thông về: sự thiện lương chống lại bất lương – tội ác – giả dối – gian trá; quyền tự do nêu ra ý kiến của mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt miệng; cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội…được ghi nhận qua bài viết CUỒNG HAY KHÔNG CUỒNG TRUMP của Ngài.

Nhân đây, để tránh những sự vu chụp cho một trang web Phật giáo lại tải đăng một bài viết của một vị linh mục Kito giáo, BBT xin được thưa rằng, tuy chúng tôi không cùng chung với LM Nguyễn Bá Thông trên quan điểm tôn giáo, nhưng chúng tôi chung cùng với Ngài ở nơi tiếng lòng người _ TIẾNG LÒNG TA

LM Nguyễn Bá Thông

Tôi chả cuồng ai ngoại trừ Chúa! Nhưng đây lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho ông Trump

Có một người bạn nói với tôi: “Tao không thể tin nổi mày lại tính bầu cho lão Trump.”

Bạn hãy nghe đây, tôi không hề bầu cho ông ta. Đây không phải là một cuộc thi tuyển lựa người mẫu mực, mà là :

– Tôi bầu cho Tu chính án thứ hai.
– Tôi bầu cho nền công lý tiếp tục của tòa án tối cao.
– Tôi bầu cho đảng Cộng hòa mà tôi đã và đang sống cùng nhiều năm.
– Tôi bầu cho cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội.
– Tôi bầu cho quân đội bảo vệ quốc gia, cho những cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nước Mỹ.
– Tôi bầu cho lá quốc kỳ thiêng liêng thường ít khi thấy xuất hiện trong nền tảng của đảng Dân chủ.
– Tôi bầu cho quyền tự do nêu ra ý kiến của mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt miệng.
– Tôi bầu cho một biên giới chắc chắn an toàn.
– Tôi bầu cho quyền ca ngợi danh Thiên Chúa của tôi mà không thấy sợ sệt.
– Tôi bầu cho những sinh linh chưa kịp sinh ra mà đảng Dân chủ đang ủng hộ cổ vũ việc giết bỏ chúng đi.
– Tôi bầu cho sự tự do và giấc mơ Mỹ.
– Tôi bầu cho sự thiện lương chống lại bất lương – tội ác – giả dối – gian trá,
và không muốn Trung Quốc làm chủ nước Mỹ.

Tôi không hề bầu cho một ông có bộ tóc bay bay khó ưa, mà là tôi bầu cho tương lai của một đất nước – một quốc gia dưới quyền của CHÚA không thể chia cắt, cùng với tự do và công lý cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.

Còn bạn, hãy nói cho tôi biết bạn tính bầu cái gì?

Linh mục Nguyễn Bá Thông

20-1-2022

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.