CỘNG SẢN ĐANG BÉN RỄ TRÊN ĐẤT HOA KỲ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Có một lần tại nhà thờ Georgetown, Delaware khoảng 350 người đã tập trung lại để nghe một Hội Đồng Chuyên gia thuyết trình về lý thuyết chủng tộc quan trọng.

Một trong số người nghe đã ví Lý Thuyết Chủng Tộc lan rộng của nó trong toàn bộ nền văn hóa Mỹ với Cách Mạng Văn Hóa cộng sản của Mao Trạch Đông ở Trung Cộng.

Ngoài khán giả tại chỗ, hàng trăm người khác đã xem cuộc thảo luận được ghi lại trong video.Từ lời giải thích của Butcher về nguồn gốc của thuyết chủng tộc quan trọng của chủ nghĩa Mác trong những năm 1930.

Butcher cho biết lý thuyết phê bình – tiền thân của lý thuyết chủng tộc phê phán – ra đời tại Trường lý thuyết xã hội và triết học phê bình Frankfurt ở Đức vào năm 1937.

Từ đó, lý thuyết này phát triển và mở rộng cho đến khi nó được đưa từ Đức sang Mỹ. Ý tưởng về đấu tranh dựa trên giai cấp đã được thay thế bằng đấu tranh dựa trên chủng tộc vào những năm 1980. Vì vậy, hiện nay tại Mỹ lý thuyết chủng tộc đã ra đời chỉ thay thế cho chủ nghĩa đấu tranh giai cấp của cộng sản mà thôi.

Cho nên hiện nay tại các học đường bọn CS Hoa Kỳ đang cố nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ hận thù giai cập do các giáo viên tại các công đoàn giáo viên lãnh trách nhiệm tẫy não.

Những cuộc thảo luận về lý thuyết chủng tộc được lan rộng trong những nhà thờ . Chẳng hạn như một cuộc thảo luận của ban giám đốc tại Nhà thờ Cộng đồng Crossroad, “Tìm hiểu lý thuyết về chủng tộc quan trọng”, được tổ chức bởi Heritage Action for America, một tổ chức được hợp tác với các  cơ sở của Quỹ Di sản.

Jonathan Butcher, một nhà giáo dục tại The Heritage Foundation,đã nhấn mạnh rằng: “Mục tiêu của lý thuyết chủng tộc quan trọng là biến vấn đề chủng tộc và sắc tộc trở thành động lực chính cho chính sách công và thay đổi xã hội”.

Xi Van Fleet, một người mẹ và là người nhập cư tại Mỹ đã  lớn lên ở Trung Quốc cộng sản của Mao trong cuộc Cách mạng Văn hóa của nó, đã thảo luận về những kinh nghiệm của cô ấy khi phải chịu đựng một cuộc cách mạng cộng sản.

Xi Van Fleet
Freedom Education Ambassador

Cô ấy chỉ vào những dấu hiệu đang xảy ra ở Mỹ trước những cuộc biểu tinh đòi cách mạng đấu tranh Chủng Tộc, xé cờ Mỹ, Đập phá các di tích lịch sử của Hoa Kỳ . Cuối cùng cô ấy nói: “Những gì chúng ta đang trải qua ngày nay tại Mỹ là phiên bản  của cuộc cách mạng cộng sản Trung Quốc,” và cô ấy nói thêm, “Ngày nay, chủ nghĩa cộng sản đang bén rễ ở Mỹ”

NGUỒN ://www.iwf.org/people/xi-van-fleet/7.

Cũng may mà trong thời buổi Đảng Dân Chủ đang điều hành đất nước ủng hộ Thuyết Chủng Tộc để dàn dựng một Xã Hội Chủ Nghĩa thì ngay tại Tiểu Bang Florida Thống đốc DeSantis, bằng cách ký vào dự luật, đã coi ngày 7 tháng 11 là “Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” như một cách để nhắc nhở thế hệ mới về những gì có thể xảy ra nếu chúng ta mất cảnh giác. 

People protesting Critical Race Theory at Loudoun County School Board headquarters, in Ashburn, Virginia on June 22, 2021.
REUTERS/Evelyn Hockstein

Bằng cách tưởng nhớ những người đã bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng khủng khiếp này và chia sẻ câu chuyện của họ, nó sẽ giúp ngăn chặn sự lan truyền của các hệ tư tưởng có hại khác được giảng dạy trong một số trường công lập, chẳng hạn như Thuyết Chủng tộc Phê phán. Nhận thức về tác hại của chủ nghĩa cộng sản sẽ giáo dục học sinh cách chống lại những ý tưởng này và cảnh giác khi họ phải đối mặt với một cái gì đó đang tìm cách chia rẽ và tàn phá đất nước Hoa Kỳ.

Thống đốc DeSantis đang giúp thông báo cho các thế hệ mới nhất về hệ tư tưởng xấu xa mà chủ nghĩa cực tả đang đẩy mạnh khắp các trường công lập. Việc ký dự luật này đánh dấu một bước nữa trên con đường dài để bảo tồn lịch sử và di sản vĩ đại của đất nước chúng ta và đảm bảo tương lai

Không những CS đang bén rễ tại Mỹ ngay cả tổ chức sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ VC cũng đang thả bong bóng thăm dò ý nghĩ của người Chống Cộng trên âm mưu nhuộm đỏ cộng đồng VN

Tại một vài cộng đồng thì ngay trong bản Hiến Chương đã khẳng định cộng đồng KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ HAY NHỮNG CÂU CÓ LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHỨ KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ

Những sư việc này cũng có vài tên Lang Băm Hết thời cổ động. ra sức bóp nghẹt sự phát sinh đóng góp nhiệt tình của thế hệ trẻ để cổ vũ cho một  tên lang Băm khác khi ra sinh hoạt cộng đồng thì tuyên bố TÂM NIỆM CUẢ TÔI LÀ PHỤC VỤ CHO DU SINH VÀ SƯ QUỐC DOANH

Tại một vài cộng đồng khác thì chúng chuẩn bị thi hành tái cấu trúc của cộng đồng người Việt Tỵ nạn CS để dàn dựng một tổ chức mai sau cho Du Sinh khi đã được một số nằm vùng bảo bọc vả nuôi nấng thành những kẽ lãnh đạo cho Ban Đại Diện Cộng Đồng bằng cách thay đổi ngôn ngữ ” thân quen của VC trong nước” và đổi hiến chương theo bạo sách của VC là TẬP TRUNG QUYỀN LỰC TẠI TRUNG ƯƠNG VÀ XEM HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU (QUỐC HỘI) VÀ GIÁM SAT`LÀ BÙ NHÌN

Cũng may cộng đồng này đã bị các cựu quân nhân lên tiếng và phản đối kịch liệt chúng mới sửa lại chờ cho qua giai đoạn để chờ một cơ hội khác (??)

Theo tôi nghĩ những kế hoạch này là do bọn ma quỹ núp trong cộng đồng “chỉ đạo” với sự phối hợp của những tên Việt Gian đã có cha chúng từng là VC nằm vùng từ thời VNCH

Mới đây qúi vị thấy một vài bà Chủ Tịch Viagra tuyên bố quyền thống lãnh cai trị trên đất Hoa Kỳ và quốc hữu hoá hết đất đai trên lãnh thổ Hoa kỳ mà chúng tôi đã viết ra và đã làm một trò cười hả hê của quần chúng về tính cách háo danh ham quyền lực lừa bịp nói láo “Chân Truyền của bọn VC”

Nói tóm lại, cả người Mỹ lẫn người Tỵ Nạn CS VN nếu không nghiêm khắc cảnh giác trước những thủ đoạn đê hèn của VC thì cả nước Mỹ và ngay cả Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS trước sau gì cũng sẽ bị nhuộm đỏ.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Mồng 2 tháng 10 năm 2022

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.