ELECTION DAY Tuesday Nov. 8, 2022 ở Hoa Kỳ BỎ PHIẾU CẨN TRỌNG VÀ KHÔN NGOAN ĐI ĐÔNG, BẦU ĐÚNG, CỬ XỨNG

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS” Người dân Hoa Kỳ và cả thế giới hiện đang quan tâm theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 8-11-2022. Người ta mong mỏi một cục diện chính trị thay đổi mới được an bình ngủ ngon và ấm no, thịnh vượng. Không còn sợ trộm cướp giết người, không còn cái trò bắt thủ phạm rồi thả như một trò chơi tái hồi, tái diễn không dứt. Giá xăng, giá dầu và các vật giá khác cùng với làn sóng di dân lậu được giảm như trước thời ông Trump cho dân tình bớt khổ. Tiếng lòng ta nhận được một thông điệp của một tác giả vô danh – ELECTION DAY Tuesday Nov. 8, 2022 ở Hoa Kỳ BỎ PHIẾU CẨN TRỌNG VÀ KHÔN NGOAN ĐI ĐÔNG, BẦU ĐÚNG, CỬ XỨNG, xin đăng tải đến độc giả tường lãm.

ELECTION DAY Tuesday Nov. 8, 2022 ở Hoa Kỳ

BỎ PHIẾU CẨN TRỌNG VÀ KHÔN NGOAN

ĐI ĐÔNG, BẦU ĐÚNG, CỬ XỨNG

Hiện thời, tôi bỏ phiếu cho những gì tôi tin tưởng:
-Tôi bỏ phiếu cho các nguyên tắc thiết lập bởi các Quốc Tổ của Hoa Kỳ.
-Tôi bỏ phiếu cho một quốc gia tin tưởng Thượng Đế (In God We Trust)với Tự Do và Công Lý cho tất cả (with Liberty and Justice for all).
-Tôi bỏ phiếu cho quyền “Sống, Tự Do và Theo Đuổi Hạnh Phúc”
(Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness)
-Tôi bỏ phiếu cho một chính quyền hợp hiến (tuân thủ Hiến Pháp).
-Tôi bỏ phiếu cho một chính quyền nhỏ và đánh thuế thấp hơn.
-Tôi bỏ phiếu cho quyền tự do thờ phượng (freedom of worship).
-Tôi bỏ phiếu cho sự Sự Sống thiêng liêng, từ thụ thai đến ra đời và sau đó.
-Tôi bỏ phiếu cho một nền kinh tế thị trường tự do và năng động.
-Tôi bỏ phiếu cho sự độc lập về năng lượng cho Hoa Kỳ.
-Tôi bỏ phiếu cho một quân đội hùng mạnh và thiện chiến.
-Tôi bỏ phiếu cho quyền được trang bị vũ khí (to keep and bear arm).
-Tôi bỏ phiếu cho sự an toàn công cộng (public safety), và khôi phục cho cảnh sát
quyền truy đuổi tội phạm.
-Tôi bỏ phiếu cho chương trình giáo dục giảng dạy ở trườngchứ không tuyên truyền
-Tôi bỏ phiếu để giảng dạy lịch sử trung thực, không tẩy xóa hay cải sửa lịch sử.

-Tôi bỏ phiếu cho con cháu mình có quyền tự do lựa chọn hướng đi riêng trong đời,
kể cả việc con em mình được giáo dục ra sao và ở đâu.
-Tôi bỏ phiếu cho một biên giới an toànmở ra cho các di dân hợp pháp.
-Tôi bỏ phiếu để giữ y nguyên thể thức bỏ phiếu theo cử tri đoàn (electoral college),
để các thành phố và tiểu bang đông dân cư không thể khống chế các cuộc bầu cử.
-Tôi bỏ phiếu cho một Tối Cao Pháp Viện (Supreme Court) giải thích Hiến Pháp,
chứ không viết lại hiến pháp.

Hiện thời, tôi bỏ phiếu chống lại một số điều:
-Tôi bỏ phiếu chống mở cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp, ma túy và tội phạm.
-Tôi bỏ phiếu chống một hệ thống welfare nô lệ hóa những ai tiếp nhận.
-Tôi bỏ phiếu chống lại chủ nghĩa Mác (Marxism) và chủ nghĩa xã hội (socialism) dưới mọi hình thức: chính quyền toàn kiểm, kinh tế tập trung, đấtranh giai cấp, bắt buộc chích ngừa, y tế cộng đồng, tái phân phối tài sản, bồi thường lỗi xưa, bình đẳng kinh tế, tình dục trẻ em, phóng thích tội phạm, v.v.

At this point, I vote for what I believe:
I vote for the principles established by our USA Founding Fathers.
I vote for a Nation “in God we Trust”“with Liberty and Justice for all”.
I vote for the rights to “Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness”.  

I vote for the constitutional government.
I vote for less government and lower taxes.

I vote for the freedom to worship.

I vote for the sanctity of Life from conception to birth and after.

I vote for a vibrant free market economy.

I vote for USA’s energy independence.

I vote for a strong and viable military.
I vote for the right to keep and bear arms.
I vote for public safety, for restoring police pursuit 

I vote for school curriculum that educates, not indoctrinates

I vote for my children & grandchildren to be able to choose their
own path in life, including how and where children are educated.
I vote for our secure borders opened for legal immigrants.
I vote for the electoral college to remain in place, so that the
few heavily populated cities and states do not control the elections.
I vote for a Supreme Court that interprets the Constitution, not rewrites it.
I vote to teach history truthfully, not erase it, nor revise it. 

Now, there are some things I vote  against:
I vote against open Borders for illegal immigrants, drugs, and criminals
I vote against a rampant welfare system that enslaves its recipients.
I vote against Marxism and socialism in all forms: governmental control,
centralized economy, class warfare, vaccines mandates, health care for all,
redistribution of wealth, reparations, economic equality, pedophilia,
criminal releases, etc. 

One thought on “ELECTION DAY Tuesday Nov. 8, 2022 ở Hoa Kỳ BỎ PHIẾU CẨN TRỌNG VÀ KHÔN NGOAN ĐI ĐÔNG, BẦU ĐÚNG, CỬ XỨNG

  • Đúng vậy , già tôi đã đích thân đến phòng phiếu xếp hàng rồng rắn trong phòng phiếu >2 giờ được nhân viên phụ trách nhận trao thẻ vô bầu , đúng như nội dung bài viết này , tôi bầu tuốt luốt cho phe con Voi , cho chắc ăn , tôi còn in ra phó bản để kiểm chứng lại xem đúng ý mình và ra về thì nhân viên đòi thu hồi phó bản mình đã bầu !! giờ thì đã cảm thấy thất vọng !!..Thân già đã >88 , thời gian xuống gặp Diêm Vương sắp đến , mình rất OK thôi , chỉ tội cho bầy con cháu mai sau sẽ ra sao một khi chính thể Cờ Hoa một mai sẽ là CNXH , cái mà mình đã phải rời bỏ mảnh đất cắt rốn chôn nhao biết bao gian khổ đến đất lành chim đậu . Buồn !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.