Biên Bản Hội Nghị Toàn Thể Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Nguyễn Thanh Châu: Xin kính mời đọc lại các biên bản của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng trước 1975 để thấu triệt bước đi của nền PG VN đương đại trước 1975 do Viện Tăng Thống GHPGVNTN chủ trì. Nếu không bị chướng duyên oan nghiệt của đại họa cộng sản phủ ập lên toàn Miền Nam, có lẽ nền PG Việt tộc đã có 1 nền tảng vững chắc cho Phật Việt ngày nay và muôn đời sau tham cứu và tu học Phật, đạo giải thoát và giác ngộ.

Âu cũng là chướng duyên, nghịch cảnh, oan gia trái chủ của Đạo Pháp và Dân Tộc Việt Nam.

Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Quê hương đất mẹ VN và PGVN sớm được hưởng trọn vẹn mùi hương của tự do, nhân quyền  và nhân phẩm, hương từ đạo học giải thoát và giác ngộ.

(Xin hoan hỉ nhấn vào link dưới để đọc Biên Vản Hội Nghị Toàn Thể Hội Dồng Phiên Dịch Tam Tạng dạng PDF)

Click to access Bien-Ban-Hoi-Nghi.pdf

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.