NHỮNG BÓP MÉO, XUYÊN TẠC VÀ VU KHỐNG NGUYÊN VĂN TRUMP VIẾT TRÊN TRUTH SOCIAL VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 4-12-2022

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC, TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

 

Nguyễn Thị Bé Bảy

bebeliem@aol.com

A Massive Fraud of this type and magnitude allows for the termination of all rules, regulations, and articles, even those found in the Constitution,”

Our great ‘Founders’ did not want, and would not condone, False & Fraudulent Elections!”

Tạm dịch:

“Một sự gian lận lớn lao như kiểu này và ở mức độ này đã dẫn đường cho việc chấm dứt tất cả những qui tắc, những qui định, và những điều khoản, ngay cả những điều căn bản trong bản Hiến Pháp! 

Các vị “Lập Quốc ” vĩ đại của chúng ta không muốn và sẽ không  tha thứ cho một cuộc bầu cử dối trá và gian lận”!”

Những câu viết của Trump có nghĩa rõ ràng là cuộc bầu cử 2020 gian lận dẫn lối đưa đường cho sự triệt tiêu bản Hiến Pháp, và những vị cha đẻ bản Hiến Pháp chắc chắn là không chấp nhận cũng như không tha thứ cho cuộc bầu cử dối trá và gian lận như thế, vậy mà lập tức bị bẻ cong và xuyên tạc rằng ông Trump đòi chấm dứt Hiến Pháp Hoa Kỳ!

Dốt hay ngu?

Hay là đầu tôm?

Tôi không nghĩ như vậy.

Đây là một lối tuyên truyền “giống y như cộng sản”, là nói lấy được mà thôi.!

Tôi nói là “giống y như công sản”, đừng chụp mũ tôi nói quý vị là cộng sản đấy nhé!  

bebeliem@aol.com

One thought on “NHỮNG BÓP MÉO, XUYÊN TẠC VÀ VU KHỐNG NGUYÊN VĂN TRUMP VIẾT TRÊN TRUTH SOCIAL VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 4-12-2022

  • Nhung nguoi ghet TT Donald Trump ,luon luon rinh mo co ti so ho la chup mu ngay, khong can den dao duc va y thuc. Dieu nay ai cung biet.! Hy vong :su that se pho bay.
    Luat tao hoa se den bu cho nhung ke ngay va gian !!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.