Vài Dòng Thời Sự Hồ Sơ Thuế Của Trump: Trái Núi Đẻ Ra Con Chuột Nhắt

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 Nguyễn Thị Bé Bảy

Ngày 22/12/22

Dec 22,2022

 Dạ thưa quý bà con,

Hổm rày những người chống Trump không ngớt “nhật tụng” rằng, phen này Trump phải chết sau khi hồ sơ thuế bị/ được Hạ Viện Dân Chủ công bố!

Nhưng, khi Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện cho công khai phổ biến hồ sơ thuế 5 năm của Trump, từ năm 2015 đến năm 2020 thì trời ơi! thiệt là thất vọng ê chế! Chẳng có cái gì để “vật” cho Trump phải chết “lâm sàng”, chết tại trận, chết không kịp ngáp, như cánh tả đang mong đợi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây!

Rep. Richard Neal, chairman of the House Ways and Means Committee, center, and Rep. Kevin Brady, third from right, ranking member of the committee, during a business meeting in Washington, D.C., on Tuesday. (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)

Ác một cái, là trước sau gì Trump vẫn một mực không chịu nộp hồ sơ thuế, em chả, em chả…, cứ cà khịa mãi cho tới cuối cùng phải lên tới Tối Cao Pháp Viện!  Và quý vị Thẩm Phán cao ngất trời xanh này phán quyết rằng Trump không được giấu diếm, phải nộp hồ sơ thuế cho mau!!!

Ô kê, nộp thì nộp! No Star Where!

So what? Rồi sao nữa Tám???

Thì đâu có gì, cũng chỉ là hồ sơ  đóng thuế bình thường thôi!

Democrats release report on Trump tax returns, revealing income, taxes paid, IRS audit

Democrats’ report did not find evidence of financial crimes or illicit dealings by Trump Organization in its tax preparation or interactions with IRS – Bản Tường trình của đảng Dân chủ không tìm thấy một bằng chứng nào tổ chức Trump đã vi phạm tài chính hoặc giao dịch bất hợp pháp trong việc khai thuế với IRS

https://www.foxnews.com/politics/democrats-release-report-on-trump-tax-returns-revealing-income-taxes-paid-irs-audit

A! Nhưng tại sao trong 2 năm liền 2016 và 2017, Trump chỉ nộp có 750 đô la trong khi kiếm đuợc hàng chục triệu?

Thế là thiên hạ lại nghe những lời tru tréo lặp lại những gì mà trước đây cánh tả đã to mồm la làng: It’s un fair! Không công bằng chút nào!!! Trump là đồ trọc phú, là đồ trốn xâu lậu thuế, là đồ gian lận, là đồ nói láo blablabla….

Khổ quá!

Kính thưa quý vị chống Trump,

Có 1 người Việt thông thái ở bên trời Tây chỉa mồm qua Mỹ hô rằng, Tăng Sâm đã chết trên đất Mỹ rồi, cho nên chơi cái trò “Tăng Sâm giết người” không còn hiệu quả nữa!

Thôi thì cứ nói thêm một lần nữa cho minh bạch, cũng không chết thằng Tây nào!

Sở dĩ Trump chỉ nộp 750 đô, là bởi vì có cái gọi là tax credit, tức là tiền thuế đã được trả trước rồi, sau khi tính toán thì năm đó chỉ còn thiếu có 750 đô thôi, thì nộp thêm 750 đô là đủ!

Nghe rõ, trả lời ???

Vài dòng vắn tắt về hồ sơ thuế của Trump để quý vị chống Trump an lòng mà đón Giáng Sinh và Tết Tây 2023!

Merry Christmas & Happy New Year!

YEAR ADJUSTED GROSS INCOME TAX BASED ON
INCOME AND A.M.T.
TAX CREDITS FINAL TAX BILL
AFTER CREDITS
2020 $4,795,757 $0 $0 $0
2019 4,380,714 558,780 425,335 133,445
2018 24,339,696 9,356,232 8,356,766 999,466
2017 12,916,948 7,435,857 7,435,107 750
2016 32,409,674 2,234,725 2,233,975 750
2015 31,756,435 2,127,670 1,485,739 641,931


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.