BẢN TIN CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Nam Mô A Di Đà Phật

Hằng năm vào ngày Mồng 3 tháng Chạp Âm Lịch , Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN đã vân tập về Tổ Đình Thập Tháp Tỉnh Bình Định để họp Tổng Kết Phật sự cuối năm cũng như dự Lễ Tảo Tháp,cúng Giỗ Chư Vị Quốc Sư,Tổ Sư…

Tăng Đoàn GHPGVNTN đang trong hoàn cảnh bị theo dõi, đàn áp, sách nhiễu.. nên không nêu nội dung họp ở đây !

Trong 2 ngày mồng 3 và mồng 4 tháng Chạp Âm Lịch, Quý Thầy họp và cúng Lễ Giỗ Tổ, công an lập chốt canh gát trước cổng Tổ Đình Thập Tháp suốt đêm ngày làm cho một số Phật tử e ngại không về cúng Lễ !

Trước đó công an còn yêu cầu nhà Chùa phải khai báo tạm trú tạm văng, cho biết bao nhiều Thầy về cúng Lễ cũng như nội dung họp… và trong thời gian cúng Giỗ Tảo Tháp nhiều công an mặc thường phục vào hẳn trong sân Chùa và trước Tổ Đường để theo dõi, chụp hình.. !

Xin kính gởi một vài hình ảnh buổi họp thường niên và Lễ Tảo tháp để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong ngoài nước được biết.

Nay kính

Thiện Thệ tử Thích Không Tánh.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.