LỜI CHÚC XUÂN NGUYỆN CẦU CỦA HT THÍCH KHÔNG TÁNH, PHÓ VIỆN TRƯỞNG TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Năm Mới 2023 Thành Kính Cầu nguyện

Thế Giới AN HÒA-

Đất Nước ĐỘC LẬP

Toàn Dân TỰ DO sớm thoát Họa Cộng sản

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.