NÓI VỚI LÁI HEO ĐD VÀ RÓC CÁI SỰ ĐỜI NVK TRÊN ĐẦU GỐI THẰNG TÔI

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Ban BT nhận được điện thư của tác giả Nguyên Nguyên Hoàng với tựa “NÓI VỚI LÁI HEO ĐD VÀ RÓC CÁI SỰ ĐỜI NVK TRÊN ĐẦU GỐI THẰNG TÔI” . Dù không biết các ông ĐD & NVK  mà tác giả viết tắt là ai, nhưng nhận thấy bài viết này phù hợp với các diễn biến hiện đang bầu Chủ Tịch Hạ Viện tại tòa nhà Quốc Hội mấy ngày qua. Trong chiều hướng thông tin và quảng bá đại chúng, BBT Tiếng Lòng Ta phổ biến nguyên văn bài viết này trong mục Tiếng Lòng Bạn Đọc. Tuy nhiên, bài viết của tác giả Nguyên Nguyên Hoàng hoàn toàn không phản ảnh đường hướng và lập trường của trang Tiếng Lòng Ta.

From: Nguyennguyen Hoang <nguyennguyenhoang51@yahoo.com>

Sent: Wednesday, January 4, 2023 at 03:09:57 PM GMT-8

Subject: NÓI VỚI LÁI HEO ĐD VÀ RÓC CÁI SỰ ĐỜI NVK TRÊN ĐẦU GỐI THẰNG TÔI

Thưa quý vị và các bạn thân mến,

Ngày đầu năm quý vị và các bạn có vào youtube cần phải cẩn thận, lỡ mà bốc trúng youtube của tên lái heo ĐD và tên róc cái sự đời NVK thì kể như sui tận mạng, mạt cả năm ngóc đầu lên không nổi!

Sáng nay thằng tôi vừa bừng con mắt dậy, thuận tay nhổm người mở computer đã thấy ngay 2 tên quái đản này, mà ứa gan lộn ruột về cái tội u mê ám chướng của nó, khi bảo rằng “Đảng Cộng Hòa đang đấm đá nhau”! Nó nào có biết được muốn cải tổ tốt đẹp, muốn xây dưng một nước Mỹ phú cường thì phải đả phá mới xây đựng được. Muốn dân giầu nước mạnh thì không thể nuôi dưỡng con cá sâu Kevin McCarthy đã và đang vùng vẫy trong đấm lấy, đúng như lời phát biểu của Dân biểu Matt Gatez hôm qua đây.

Chứng thực hơn nữa, qua lời phát biểu của Dân biểu Scott Perry đã cho mọi người hiểu rằng, lý do ông không bầu cho Kevin McCarthy vi con đường Kevin đi cũng cùng chung hướng, chung đường theo cái line mà bà Nancy Pelosi đã vạch ra. Cho nên mọi người không ngạc nhiên hơn 2 tháng qua Kevin McCarthy đã không đạt được mọi sự thỏa thuận yêu cầu nào của các dân biểu MAGA, ngay cả yêu sách cần phải chấm dứt chính sách mở của biên giới của Joe Biden tại Texas cũng bị Kevin Mccarthy bác bỏ!.

Sáng nay cựu TT  Donald Trump có đưa lên một thông điệp, nhưng có một số người đã hiểu lầm là Ngài đã chấp thuận Kevin McCarthy rồi!

Cựu TT 45 chỉ chấp thuận sau khi Kevin McCathy chấp nhận mọi sự thỏa thuận CLOSE THE DEAL  mà thôi!

 

Cuối cũng nói với lái heo ĐD và róc cái sự đời NVK trên đầu gối thằng tôi. Mọi người nhìn qua 6 lần Dân biểu Đảng Dân Chủ bầu cho Jeffries với con số 212 không thay đổi. Kiểu bầu bán này không khác chi các cuộc bầu bán ở các nước Cộng Sản. Một khi Đảng đã vạch ra thì bố nó có bảo, bà nó có dạy cũng chẳng ai dám cãi lời! 

Túc số vẫn còn y nguyên và con số không hề đổi thay là thế!

Sự trạng bi thương này thật ra cũng chẳng còn gì ngạc nhiên đối với người dân Hoa Kỳ nữa rồi, khi nhìn về thực thể chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế từ hơn 6 năm qua

 

Xin làm ơn chuyển tải rộng rãi dùm – cảm ơn

NNh

ngày 4-1-2023 

nguyennguyenhoang51@yahoo.com

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.