THÔNG ĐIỆP CỦA CỰU TT TRUMP KÊU GỌI ĐẢNG CỘNG HÒA CẮT GIẢM MỌI CHI TIÊU VÔ LỐI CỦA JOE BIDEN, NHƯNG ĐỪNG CẮT PHÚC LỢI TIỀN GIÀ CỦA NGƯỜI CAO NIÊN ĐÃ LÀM VIỆC SIÊNG NĂNG SUỐT ĐỜI CỦA HỌ. PHẢI GÌN GIỮ QUỸ AN SINH XÃ HỘI CHO HỌ, CHÚNG TA NHẤT THIẾT ĐỪNG ĐỂ CHO ĐẢNG DÂN CHỦ XỬ DỤNG NÓ VÀ PHÁ HỦY AN SINH XÃ HỘI. – Former President Trump Issues Messagge To GOP On Medicare And Social Security.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Trái với mọi sự tuyên truyền thâm độc của đảng Dân Chủ trong việc đầu độc người cao niên, về việc cắt giảm lợi tức an sinh xã hội và tiền già. không ngoài mục đích kiếm phiếu bầu. Hôm nay Tổng thống 45 Donald Trumo đã có một thông điệp tới đảng Cộng Hòa, kêu gọi cắt giảm mọi chi tiêu vô lối của Joe Bien, nhưng đừng cắt một xu tiền già nào của người cao niên đã làm việc siêng năng suốt đời cũng như an sinh xã hội của người dân.

 

Tạm dịch:

Các Bạn thân mến,

Bất cứ tình huống nào, mọi hoàn cảnh nào đảng viên Cộng hòa không nên bỏ phiếu cắt giảm dù một xu từ Medicare hoặc An sinh xã hội của người dân, để giúp cho sự chi tiêu liều lĩnh của Joe Biden.

Mặc dù mọi sự ngăn chặn chi tiêu ngoài tầm kiểm soát của Biden, đem lại sự thiệt thòi gánh chịu cho các quan chức Washington, nhưng đừng để các gia đình Mỹ làm việc chăm chỉ và những người cao niên Mỹ làm việc cả đời phải chịu thiệt thòi .

Chúng ta phải cắt giảm hàng trăm tỷ Mỹ kim tiền thuế của người dân  dành cho các nước tham nhũng ở nước ngoài.

Chúng ta phải cắt giảm hàng tỷ Mỹ kim tiền thuế của người dân  hầu ngăn chận hàng loạt di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ làm lũng đoạn xã hội và phá hủy đất nước của chúng ta.

Chúng ta phải cắt bỏ các chương trình giới tính của Cánh tả ra khỏi quân đội.

Chúng ta phải cắt giảm hàng tỷ Mỹ kim chi cho chủ nghĩa cực đoan khí hậu.

Chúng ta phải cắt giảm mọi lãng phí, gian lận và lạm dụng mà chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều những thứ đó ở khắp mọi nơi. Nhưng, ĐỪNG CẮT PHÚC LỢI TIỀN GIÀ CỦA NGƯỜI CAO NIÊN ĐÃ LÀM VIỆC SIÊNG NĂNG SUỐT ĐỜI CỦA HỌ. PHẢI TIẾT KIỆM AN SINH XÃ HỘI CHO HỌ, CHÚNG TA NHẤT THIẾT ĐỪNG ĐỂ CHO ĐẢNG DÂN CHỦ XỬ DỤNG NÓ VÀ PHÁ HỦY AN SINH XÃ HỘI.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.