CẢNH GIÁC: “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ JOE BIDEN NÓI CHIỀU NAY, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ JOE BIDEN LÀM SUỐT HƠN 2 NAM QUA”

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ, TOP STORIES, TOP VIDEOS

LTS: Theo tiền lệ tổng thống Hoa Kỳ sẽ có một bài phát biểu hàng năm trước Quốc hội vào cuối tháng Giêng, để đưa ra quan điểm của chính quyền trước tình hình đất nước, các chính sách đối nội cũng như đối ngoại và an ninh quốc gia

Joe Biden cũng sẽ có một bài phát biểu chiều nay 7-2-2023.

Từ mấy ngày qua, nhiều nhà bình luận cùng các giới chức yêu nước đã lên tiếng và tiên đoán rằng Joe Biden sẽ “nổ long trời lở đất” nhằm lấp liếm những yếu kém của mình. Điều này đã àm cho chúng tối nhớ đến lời cảnh báo của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Miền Nam 30-4-1975.

Nay nhìn về thực thể đất nước Hoa Kỳ nà không khỏi ưu tư, Ban Biên tập xin trưng dẫn một số hình ảnh cho thấy, hiện 62% đảng Dân Chủ không còn tín nhiệm Joe Biden, vì những chính sách của ông đã và đang làm tai hại cho nền an ninh Hoa Kỳ, và an sinh của người dân Mỹ.

CẢNH GIÁC: “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ JOE BIDEN NÓICHIỀU NAY,

MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ JOE BIDEN LÀM SUỐT HƠN 2 NĂM QUA”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.