CẢM NGHĨ CỦA MỘT CƯ DÂN HOA KỲ QUA VẦN THƠ VỀ THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG CỦA TÔNG TÔNG NĂM 2023

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Thực tế thua gì máng cám heo
Cơm chua, nước gạo trộn thêm bèo
Vua ghì quanh cổ bao vòng xích
Quan bịt ngoài mồm mấy lớp keo
Xã hội loạn cuồng, ma qủy lộng
Dân tình khốn khó, nợ nần đeo
Khá khen, thông điệp đầy gian ác
Lừa phản nhau đây, thói lật kèo !
*
Lừa phản nhau đây, thói lật kèo !
Ngàn trò bịp bợm, mấy ai theo
Miệng người sao có toàn nanh rắn ?
Đầu cọp nào hay lại óc heo !
Đưa nước đi vào đường tận mạt
Xô dân đến đáy vực cheo leo

Hoa Kỳ nếu biến thành Hoa Lục
Chính bởi tài ông đấy, Chí Phèo !

Ngô Minh Hằng
Ngày 8/02/2023

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.