HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN TÂM, NGUYẾN CHÁNH THƯ KÝ VIỆN TĂNG THỐNG GHPGVNTN VIÊN TỊCH

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

HT Thích Chơn Tâm,

Nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Nhận tin trễ

Hòa thượng Thích Chơn Tâm, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN viên tịch,

Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta liền liên lạc được với Ni Sư Thích Nữ Như Huyền, là bào muội thứ 5 của Ngài

và được biết HT Thích Chơn Tâm xả báo thân tính hôm qua 10-3-2023 vừa đúng 3 tuần,

sau thời gian dài điều trị vì chứng bệnh viêm gan

Toàn thể Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta xin được phân ưu với Ni Sư Thích Nữ Như Huyền

cùng gia đình và môn đồ Pháp quyến.

Nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Giác linh Hòa thượng Thích Chơn Tâm sớm cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.