TIN BUỒN ĐẠO HỮU DUNG KRALL NHỦ DANH ĐẶNG MỸ DUNG VỪA THẤT LỘC!

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Tin Buồn!

Đạo hữu Dung Krall nhủ danh Đặng Mỹ Dung

Pháp danh: Không Nghi

Nguyên thành viên GHPGVNTN- HN tại Hoa Kỳ – Chi hội Atlanta

Tác giả cuốn Hồi ký Ngàn Giọt Lệ Rơi – A  thousand Tears

vừa thất lộc tại Atlanta, Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 3 năm 2023

Hưởng thọ 78 tuổi

Thành kính chia buồn với ông John Krall và phân ưu cùng gia đình, tang quyến

Nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương linh Đạo hữu Đặng Mỹ Dung sớm siêu sanh tịnh độ. 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thành kính Phân Ưu

  • Ý Dân
  • Trúc Thịnh Đào Duy Hưng
  • Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh
  • Thục Vũ
  • Nguyên Nguyên Hoàng
  • Hội Phật tử Cố Hòa thượng Thích Như Đạt
  • Nguyên Hoàng và toàn BBT Tiếng Lòng Ta 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.