TIẾN SĨ GAL LUFT, NGƯỜI SẮP RA ĐIỀU TRẦN TỐ CÁO MỌI HÀNH VI THAM NHŨNG HỐI LỘ CỦA GIA ĐÌNH BIDEN ĐÃ MẤT TÍCH BÍ ẨN.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Nguyên Nguyên Hoàng

nguyennnguyenhoang51@yahoo.com

Thông tín viên Cullen Linebarger của tờ Gateway Pundid ngày hôm qua 27-4-2023 đã đưa một bản tin “Whistleblower Who Was Reportedly About to Reveal “Explosive” Information On the Biden Crime Family’s Corruption Has Disappeared” – “Người tố giác được cho là sắp tiết lộ thông tin “động trời” về hành vi tham nhũng của gia đình tội phạm Biden đã mất tích bí ẩn.” https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/whistleblower-who-was-reportedly-about-to-reveal-explosive-information-on-the-biden-crime-familys-corruption-has-disappeared/

Dr. Gal Luft Credit: Forum for Global Studies

The Gateway Pundit reported back in February that Dr. Gal Luft, the co-director of the Washington-based Institute for the Analysis of Global Security, reportedly was going reveal explosive information on the Biden Crime Family. Now he has gone missing under mysterious circumstances.

Luft was an adviser to CEFC China Energy (CEFC), a business conglomerate with extremely close ties to the Chinese Communist Party. He served alongside Hunter Biden.

CEFC Energy paid Hunter approximately $5 million in 2017 alone to secure energy deals in the United States according to the Washington Free Beacon.

Ảnh chụp màn hình từ NTD VN

Tạm dịch

“Như Gateway Pundit đã loan tải một bản tin vào tháng 2 vừa qua về Tiến sĩ Gal Luft, đồng giám đốc của Viện Phân tích An ninh Toàn cầu có trụ sở tại Washington, cho biết là ông là sẽ tiết lộ thông tin “bùng nổ” về Gia đình Tội phạm Biden. Hiện nay Tiến sĩ Gal Luft đã mất tích trong hoàn cảnh vồ cùng bí ẩn.
Luft là cố vấn cho CEFC China Energy (CEFC), một tập đoàn kinh doanh có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.  Ông ấy đã có mối kinh doanh chung cùng với Hunter Biden.
CEFC Energy đã trả cho Hunter khoảng 5 triệu đô la chỉ riêng trong năm 2017 để đảm bảo các giao dịch năng lượng ở Hoa Kỳ theo Washington Free Beacon.

Một khi mọi quyền hành có trong tay, Joe Biden có đủ mọi cách giấu kín thông tin chi tiết về hành vi tham nhũng của ông và gia đình ông với công chúng.

Theo Tiến sĩ Luft, Chế độ (Joe Biden) đã bắt ông vì tội buôn bán vũ khí giả vào tháng 1, đây là một động cơ chính trị nhằm bịt miệng tiếng nói của ông.”

Về sự nhận định trên, cảm nghĩ cá nhân người viết chúng tôi là Nguyên Nguyên Hoàng cũng có cũng một quan điểm chung.

Bản tin TIẾN SĨ GAL LUFT, NGƯỜI SẮP SỬA RA ĐIỀU TRẦN TỐ CÁO MỌI HÀNH THAM NHŨNG HỐI LỘ CỦA GIA ĐÌNH BIDEN ĐÃ MẤT TÍCH cũng đã được hãng Thống tấn NTD VN có bản doanh tại thành phố Newyork phổ biến trên mạng Youtubehôm nay 28-4-2023.

Nguyên Nguyên Hoàng

nguyennnguyenhoang51@yahoo.com

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.