TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 15 ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 15 ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN (3/6 AL) TẠI TU VIỆN NGUYÊN THIỀU


Ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch hằng năm là ngày Huý nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, Hoà thượng Thích Huyền Quang được tổ chức tại Tu Viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định.

Tại Tổ đình Thập Tháp, chiều ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch, Hoà thượng Thích Viên Định, Xử lý Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quang lâm về Tu Viện Nguyên Thiều để thắp hương tưởng nệm, đảnh lễ giác linh Đức Tăng Thống.

Tháp tùng phái đoàn còn có Hoà thượng Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng kiêm Đặc uỷ Từ thiện Xã Hội và chư Tôn đức thành viên Tăng đoàn GHPGVNTN.

Sau khi niệm hương đảnh lễ giác linh Đức Tăng thống tại Tổ đường, Chư Tôn đức quang lâm đến ngôi Bảo Tháp, nơi thờ nhục thân Đức Tăng Thống, thắp hương đảnh lễ và niệm Phật vi nhiễu.

Mặc dù đã trải qua 15 năm sau ngày viên tịch, nhưng Chính quyền cộng sản vẫn cố bám sát theo dõi từng đường đi nước bước của Chư Tăng. Tại Tổ đình Thập Tháp, họ cử người canh gác giám sát từng người ra vô, tại Tu Viện Nguyên Thiều, an ninh tiếp cận, quay phim chụp ảnh từng thầy một cách công khai trắng trợn. Họ luôn luôn lo sợ…???

Nam Mô tự Lâm Tế chánh tông  tứ thập nhất thế, Nguyên Thiều Tu Viện Khai Sáng, Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Đệ Tứ Tăng Thống, húy thượng Như hạ An, tự Giải Hòa, hiệu Huyền Quang Đại Lão Hòa Thượng Giác linh chứng minh.

Bản tin của Tăng Đoàn GHPGTN Bình Định.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.