BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MIỆNG LƯỠI ÔNG JOHN KERRY VÀ LÒNG TIN CỦA MỘT SỐ VẸT TỊ NẠN TRÊN CÁC CỘNG ĐỒNG MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG VẸT

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Nguyên Nguyên Hoàng

Tiến sĩ Eli David @DrEliDavid vào ngày 28 tháng 7 vừa qua đã đưa lên Twitter một đoạn video đã được Fox News ghi nhận qua lời phát biểu của ông John Kerry vào năm 2009, lúc đó còn là Thượng nghị sĩ “Dấu hiệu cho thấy chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi chúng ta sẽ có mùa hè Bắc Cực đầu tiên không có băng”.

5 năm qua rồi và tính thời gian đến hôm nay cũng đã 14 năm dài trôi qua, những tảng băng Bắc cực vẫn hiện hữu còn đó không tan, làm cho dư luận và những nhà khoa học ngờ vực về chinh sách biến đổi khí hậu ông Joe Biden thật khó hiểu! Chứng thực về những điều không có này Thượng nghĩ sĩ Ted Cruz @tedcruz cũng đã có lời bình luận “Có ai quan tâm rằng điều này cực kỳ sai lầm một cách ngoạn mục không?”.

Theo thiẻn nghĩ của chúng tôi có chăng chỉ còn có những con vẹt, nhất là vẹt tị tan quan tâm mà thôi thưa TNS Ted Cruz.

Nguyên Nguyên Hoàng

Ghi chú: Tiếng Lòng Ta là một diễn đàn bất vu lợi, không nhận quảng cáo. Mọi bài viết chuyển đến và đăng trên Tiếng Lòng Ta không nhất thiết có cùng quan điểm và đường hướng của Tiếng Lòng Ta.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.