Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thống nhất bầu tân Chủ tịch Hạ viện là Dân biểu Mike Johnson, một đồng minh của Trump với 220 phiếu bầu! – KHÔNG MẤT MỘT PHIẾU BẦU NÀO CỦA THÀNH VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA!

TIN TỨC - THỜI SỰ

Nguyên Nguyên Hoàng

Bản tin trưa thứ Tư 24-10-2023

Ngay sau khi bài nhận định của chúng tôi chuyển tới một số diễn đàn vào sáng 23-10-2023,

BÀN TAY CỦA BỌN CHÍNH TRỊ THAM NHŨNG CHUYÊN NGHIỆP TRONG VIỆC BẦU BÁN GHẾ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN LẬP PHÁP HOA KỲ.

Và sau khi hay tin DB Tom Emmer, một con gà của DB Kevin McCarthy được đề cử ứng viên Đảng Cộng Hòa trong vai trò tranh chức Chủ tịch Hạ viện,thì liền vài tiếng sau TT 45 Doanld Trump đã đưa lên Truth Social cảnh thức về DB Tom Emmer, một Dân biểu RINO toàn cầu hóa đã dành nhiều thời gian bảo vệ cho IIhan Omar (Dân biểu cực tả).

Trước khi TT 45 Donald Trump lên tiếng đã có 26 Dân biểu MAGA YÊU NƯỚC nhất quyết không bầu cho DB Tom Emmer, và sau khi TT 45 lên tiếng con số tăng cao. Tom Emmer nhận thấy mình không thể thắng, nên đã quyết định rút lui. Đồng thời phe nhóm Kevin McCarthy cũng nhận thức thêm rằng, nếu còn tiếp tục đưa hết con gà chọi này đến thứ gà nòi khác, cuối cùng cũng phải chịu thảm bại như Tom Emmer mà thôi, nên đã đồng lòng dồn phiếu cho DB Mike Johnson.

Theo như bản tin được phát đi từ tờ Gateway Pundit hôm nay, DB Mike Johnson tân Chủ tịch Hạ viện với 220 phiếu bầu. Có nghĩa là Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện trao trọn gói cho DB Mike Johnson, một đồng minh của TT Trump

https://www.thegatewaypundit.com/2023/10/breaking-house-republicans-elect-trump-ally-rep-mike/

Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Ảnh chụp màn hình từ Youtube RSBN

Là công dân  Hoa Kỳ nhưng hạnh phúc thay được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, chúng tôi may mắn được hun đúc trong một gia đình thấm nhuần giáo lý Phật Đà, do đó lòng chúng tôi luôn hướng về tâm linh và tin rằng, Chư thiên, Long thần Hộ pháp sẽ gia hộ cho đất nước Hoa Kỳ và toàn thế giới tránh được mọi vấn nạn do BÀN TAY CỦA BỌN CHÍNH TRỊ THAM NHŨNG CHUYÊN NGHIỆP LÀM GIẦU TRÊN XƯƠNG MÁU CỦA CHÚNG SINH GÂY RA. Thực vậy, hẳn rằng chính DB Mike Johnson cũng không thể tin, có một ngày ông được ngồi trên ghế Chủ Tịch như hôm nay. Ngược lại, DB Kevin McCarthy thì sao nhỉ? Hẳn rằng cũng chẳng bao giờ nghĩ ông phải chịu thảm bại nặng nề, ô danh trước lịch sử!

Nguyên Nguyên Hoàng

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.