TÒA THÁNH LA MÃ, TRUNG TÂM QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI NAY CHO PHÉP NGƯỜI CHUYỂN GIỚI ĐƯỢC RỬA TỘI VÀ LÀM CHA MẸ ĐỠ ĐẦU, KỂ CẢ TRẺ EM CHUYỂN GIỚI CŨNG ĐƯỢC RỬA TỘI TRƯỚC NHAN THÁNH CHÚA.

TIN TỨC - THỜI SỰ

Hôm qua 10-11-2023. nhiều hãng thông tấn đồng loạt loan tin, thông báo từ văn phòng gáo lý Giáo hội Thiên chúa giáo sẽ cho phép người chuyển giới được rửa tội và làm cha mẹ đỡ đầu, nhân chứng trong các nghi lễ tôn giáo. Giáo hội còn lưu ý thêm các trẻ em chuyển giới cũng có thể được rửa tội.

Đường hướng mới của tòa thánh La Mã Vatican, Trung tâm quyền lực nhất thế giới đã thuận theo theo ý tưởng của Tổng Giám mục Jose Negri người Brazil.

NGUỒN: https://www-thegatewaypundit-com.translate.goog/2023/11/catholic-church-will-now-allow-transgenders-be-baptized/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

(Video Twitter không thể load khi chuyển qua điện thư, xin dộc giả hoan hỉ vào links dẫn thượng tường lãm.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.