DICK MORRIS: ĐẤT NƯỚC NÀY ĐANG BỊ CHIẾM ĐOẠT BỞI CÁC TỈ PHÚ DANH TIẾNG – VÌ SAO LÀN SÓNG ĐỎ BỊ ĐẨY LÙI – SỰ TRẠNG CHIA RẼ ĐẢNG CỘNG HÒA DO ĐÂU GÂY RA?

Nguyên Nguyên Hoàng Nguyennguyenhoang51@yahoo.com Một bài viết của ký giả Jeff Louderback đăng trên tờ EpochTimes, với tựa: “Đảng Cộng Hòa không chứng kiến được làn sóng đỏ như đã […]