Video cảnh bạo hành ngược đãi trẻ em thật thương tâm – yêu cầu nhà chức trách sở tại truy tìm kẻ bạo hành và đưa ra pháp luật trừng trị.

Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta tìm thấy một video từ nguồn facebook http://www.facebook.com/watch/?v=2773540149371409 https://www.facebook.com/f5ed80d7-f580-4ecd-8b7c-5739d8effcba về cảnh bạo hành ngược đãi trẻ em thật dã man và thương tâm. Chúng […]

TIN NÓNG: ĐTT THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐỂ LẠI LÁ GAN XÁ LỢI, CHƯ TÔN ĐỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐANG THỈNH CẦU HT THÍCH NGUYÊN LÝ CẦN PHẢI GÌN GIỮ PHÁP BẢO CỦA NGÀI, KHÔNG ĐƯỢC VẤT BỎ XUỐNG BIỂN.

LTS: Sau khi nhận được thống tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã để lại Lá Gan Xá Lợi cho hậu thế chiêm ngưỡng về kết quả tu chứng […]