Tổng giám mục người Ý Viganò chỉ trích Giáo hoàng là Chủ nghĩa Cộng sản, là “Hình thức độc tài hèn nhát” sau khi loại bỏ Giám mục Hoa Kỳ bảo thủ Strickland

Tổng Giám mục – Archbishop Carlo Vigano (trái); Giáo hoàng – Pope Francis (phải)) Vào ngày 12-11-2023 vừa qua, Thông tín viên Jim Hoft của tờ Gateway Pundid đã đưa […]

MỘT BẢN TIN KHÔNG TÌM THẤY Ở TRUYỀN THÔNG VẸT PHỔ BIẾN HÌNH ẢNH TỔNG CHƯỞNG LÝ MERRICK GARLAND TRƠ NHƯ PHỔNG ĐÁ SAU KHI DB TROY NEHLS TRÌNH CHIẾU VIDEO ‘Son of a B*tch’ CỦA JOE BIDEN ĐE DỌA SA THẢI VIKTOR SHOKIN

LTS: Twitter video không thể mở khi chuyển tải qua điện thư, kính mong quý đọc giả hoan hỉ nhấn vào link dẫn thượng tìm đến trang nhà TLT xem  […]