Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN về Bản Tường trình Công Cán của HT Thích Chí Viên do ông Hàn Bửu Chương ký tên và ban hành

LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN phủ nhận Bản Tường trình […]