Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN về Bản Tường trình Công Cán của HT Thích Chí Viên do ông Hàn Bửu Chương ký tên và ban hành

LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN phủ nhận Bản Tường trình […]

TIN NÓNG: ĐTT THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐỂ LẠI LÁ GAN XÁ LỢI, CHƯ TÔN ĐỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐANG THỈNH CẦU HT THÍCH NGUYÊN LÝ CẦN PHẢI GÌN GIỮ PHÁP BẢO CỦA NGÀI, KHÔNG ĐƯỢC VẤT BỎ XUỐNG BIỂN.

LTS: Sau khi nhận được thống tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã để lại Lá Gan Xá Lợi cho hậu thế chiêm ngưỡng về kết quả tu chứng […]

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN V/V CUNG THỈNH HT THÍCH CHƠN TÂM ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ XLTV VIỆN TĂNG THỐNG.

HT Thích Chơn Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=556913275258452&id=100028193539709 LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN […]