KẾ HOẠCH ĐÁNH TRUMP CỦA ĐẢNG DC: Hiệp 5: guồng máy công an Nhà Nước ra tay – Tội ‘ăn bánh trả tiền’ – Tội giữ tài liệu mật – Tội không chấp nhận kết quả bầu cử – Tội ra lệnh tìm thêm phiếu để thắng tại Georgia -Tu Chánh Án 14

LTS: Bản tin hàng tuần của BLG Vũ Linh, ghi nhận mọi tin tức thời sự và những biến cố liên tiếp xẩy ra trong một tuần lễ qua. Điều này […]