Nhà báo Phạm Đoan Trang: “Chúng tôi muốn khẳng định viết và đọc sách là quyền không thể bị cưỡng đoạt”

NGUỒN: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2019/11/29/nha-bao-pham-doan-trang-chung-toi-muon-khang-dinh-viet-va-doc-sach-la-quyen-khong-the-bi-cuong-doat/ Câu chuyện một nhà xuất bản (NXB) ở Việt Nam tự in và phát hành nhiều tác phẩm không qua kiểm duyệt, đã trở thành một sự kiện […]