QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN V/V CUNG THỈNH HT THÍCH CHƠN TÂM ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ XLTV VIỆN TĂNG THỐNG.

HT Thích Chơn Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=556913275258452&id=100028193539709 LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN […]