TRƯỚC THỂ CHẾ TAM QUYỀN CHUNG LẬP NGÀY NAY – LÀM SAO TNS CHUCK GRASSLEY, RON JOHNSON CÓ THỂ MANG ÁNH SÁNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT SOI RỌI VỀ NHỮNG CHUYỆN KINH DOANH BẤT CHÍNH CỦA GIA ĐÌNH BIDEN?

LTS; Tiếng Lòng Ta nhận được bài viết của tác giả Nguyên Nguyên Hoàng luân lưu trên một số diễn đàn mạng, trong tinh thần thông tin và quảng bá […]

VIDEO VÀ HÌNH ẢNH – TÒA BẠCH ỐC CHỐI PHĂNG LỜI PHÁT BIỂU CỦA JOE BIDEN VỀ ĐÀI LOAN VÀ COVID 19 QUA CUỘC PHỎNG VẤN CỦA CBS NEWS – AI VÀ THẾ LỰC NÀO THỰC SỰ ĐANG LÃNH ĐẠO HOA KỲ?

Thục Vũ: Trước đây đã nhiều lần ông Biden than phiền là họ không để cho ông phát biểu. Qua lời ông than thân trách phận cho đến nay chẳng […]