Video và hình ảnh Antifa đã ghi công cho cuộc tấn công vào nhà của thượng nghị sĩ GOP và xem đó như một “cảnh giác”

https://www.facebook.com/1636216106590985/posts/2826116447600939/ Sau khi TNS Josh Hawley tung những dòng Tweet lên mạng lưới toàn cầu, thì liền một số Truyền thông cánh tả đồng loạt loan tin, những người biểu […]