Tiếng Lòng Bạn Đọc – Nguyên Chiếu: QUA VIDEO ĐỨC TĂNG THỐNG ĐÃ TỐ CÁO VÕ VĂN ÁI KẺ THỦ TIÊU TRANH ĐẤU VÀ LÀ TÁC NHÂN GÂY RA PHÂN HOÁ GHPGVNTN !

From: Canh Tran <canhtran723@gmail.com> Cc: “canhtran723@gmail.com” <canhtran723@gmail.com> Sent: Monday, September 3, 2018, 8:04:39 PM PDT Subject: NGUYỂN CHIẾU:  QUA VIDEO ĐỨC TĂNG THỐNG ĐÃ TỐ CÁO VÕ VĂN ÁI KẺ THỦ TIÊU TRANH ĐẤU […]