Thuyết chủng tộc phê phán là phiên bản phân biệt chủng tộc của chủ nghĩa Mác

TIN TỨC - THỜI SỰ
Chris Stigall, a Philadelphia-based radio host, told The Epoch Times that critical race theory is the racial version of Marxism. (Courtesy of Chris Stigall) – Getty images

Thông tín viên Chris Stigall của đài phát thanh có trụ sở tại Philadelphia trong cuộc tiếp xúc với The Epoch Times đã phát biểu rằng, Lý thuyết Chủng tộc (CRT) không chỉ xuất hiện tại trường học, quân đội của chúng ta mà còn ở những nơi khác nữa, ngay cả trong nhà thờ. Ông tin rằng CRT là phiên bản chủng tộc của chủ nghĩa Mác.

 https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/critical-race-theory-is-the-racial-version-of-marxism-radio-host_3883527.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-07-03-2&mktids=fbc9bbe59cc4ee930893f00867eb61c3&est=S48gyjLb6RMOnacJYBHkNk34Exl2rKVfxI6QkxAEexVYcTU5tFB9y2gRnAbpMg%3D%3D

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.