Antifa “Leader” Demand Trump Concede or They Attack Conservatives – Lãnh đạo Antifa cảnh báo Trump phải nhượng bộ, hoặc họ tấn công đảng Cộng Hòa

LTS: Trong một Video Antifa “Leader” Demand Trump Concede or They Attack Conservatives – “Lãnh đạo Antifa cảnh báo TT Trump phải nhượng bộ, hoặc họ sẽ tấn công đảng Cộng […]