Video cảnh bạo hành ngược đãi trẻ em thật thương tâm – yêu cầu nhà chức trách sở tại truy tìm kẻ bạo hành và đưa ra pháp luật trừng trị.

Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta tìm thấy một video từ nguồn facebook http://www.facebook.com/watch/?v=2773540149371409 https://www.facebook.com/f5ed80d7-f580-4ecd-8b7c-5739d8effcba về cảnh bạo hành ngược đãi trẻ em thật dã man và thương tâm. Chúng […]

VIDEO – LỜI THỈNH CẦU VÀ CUNG TIỄN Của Thất Chúng Đệ Tử dâng lên Tôn Sư Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

LỜI THỈNH CẦU VÀ CUNG TIỄN Của Thất Chúng Đệ Tử dâng lên Tôn Sư Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội […]