Nhà sáng chế vaccine mRNA: Miễn dịch tự nhiên có tác dụng lâu dài hơn vaccine COVID-19

NGUỒN: https://www.ntdvn.com/the-gioi/nha-sang-che-vaccine-mrna-mien-dich-tu-nhien-co-tac-dung-lau-dai-hon-vaccine-covid-19-258910.html Du Miên Cha đẻ của công nghệ mRNA nổi tiếng được ứng dụng trong vaccine COVID-19 cho biết, khả năng miễn dịch được tạo ra khi bệnh nhân […]