Nhà sáng chế vaccine mRNA: Miễn dịch tự nhiên có tác dụng lâu dài hơn vaccine COVID-19

NGUỒN: https://www.ntdvn.com/the-gioi/nha-sang-che-vaccine-mrna-mien-dich-tu-nhien-co-tac-dung-lau-dai-hon-vaccine-covid-19-258910.html Du Miên Cha đẻ của công nghệ mRNA nổi tiếng được ứng dụng trong vaccine COVID-19 cho biết, khả năng miễn dịch được tạo ra khi bệnh nhân […]

TẤT CẢ NGƯỜI MỸ CẦN LẮNG NGHE BÁC SĨ VLADIMIR ZELENKO PHÁT BIỂU TRƯỚC BỘ Y TẾ DO THÁI VỀ VẮC XIN ĐỂ CÓ THỂ GIỮ MẠNG SỐNG CHO MÌNH – All Americans must listen to what Doctor Vladimir Zelenko has to say

NGUỒN: https://rumble.com/vldbxq-all-americans-must-listen-to-what-doctor-vladimir-zelenko-has-to-say.html NGUỒN: 4mua.com Chuyển ngữ tiếng Việt https://rumble.com/vls2gc-bc-s-dr.-vladimir-zelenko-ni-chuyn-vi-cc-chnh-tr-gia-v-b-trng-y-t-israel-v-.html Rumble — Đây là thông tin quan trọng. Bác sĩ Vladimir Zelenko nói chuyện với các chính trị gia và bộ trưởng y […]