Tổng giám mục người Ý Viganò chỉ trích Giáo hoàng là Chủ nghĩa Cộng sản, là “Hình thức độc tài hèn nhát” sau khi loại bỏ Giám mục Hoa Kỳ bảo thủ Strickland

Tổng Giám mục – Archbishop Carlo Vigano (trái); Giáo hoàng – Pope Francis (phải)) Vào ngày 12-11-2023 vừa qua, Thông tín viên Jim Hoft của tờ Gateway Pundid đã đưa […]