NHỮNG AI TIÊM VẮC XIN PFIZER CẦN NÊN BIẾT VỀ NHỮNG THỦ TỤC PHÁP LÝ – FDA HOA KỲ TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ KHI PHÊ DUYỆT VẮC XIN PFIZER, HIỆN ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CÁC KIỆN TỤNG.

LTS: Một bài viết công phu góp nhặt nhiều chứng tích đã cho chúng ta có ý thức rộng mở hơn về một con cúm chính trị! Một hình thức […]

TẤT CẢ NGƯỜI MỸ CẦN LẮNG NGHE BÁC SĨ VLADIMIR ZELENKO PHÁT BIỂU TRƯỚC BỘ Y TẾ DO THÁI VỀ VẮC XIN ĐỂ CÓ THỂ GIỮ MẠNG SỐNG CHO MÌNH – All Americans must listen to what Doctor Vladimir Zelenko has to say

NGUỒN: https://rumble.com/vldbxq-all-americans-must-listen-to-what-doctor-vladimir-zelenko-has-to-say.html NGUỒN: 4mua.com Chuyển ngữ tiếng Việt https://rumble.com/vls2gc-bc-s-dr.-vladimir-zelenko-ni-chuyn-vi-cc-chnh-tr-gia-v-b-trng-y-t-israel-v-.html Rumble — Đây là thông tin quan trọng. Bác sĩ Vladimir Zelenko nói chuyện với các chính trị gia và bộ trưởng y […]