Ý Dân: Vạch trần những dối gian của ông Lê Công Cầu qua tinh thần thư gửi ông Thục Vũ.

Image result for ngũ giới image
Tiếng Lòng Ta: Những ngày gần đây ông Hoàng Lê Thiện Khoa, Biên Tập viên trang web Thanh Niên Phật Giáo phổ biến và chuyển tải nhiều những bài viết mang tính cách tuyên truyền thiếu trung thực, hoàn toàn không thể hiện đúng với tinh thần Phật Giáo, nhất là một trang web mang danh nghĩa giới cư sĩ trẻ, mà trước đây người ta kỳ vọng họ sẽ là hạt mầm, hạt giống truyền bá giáo lý vô thượng của Đức Như Lai và là những người sẽ làm vẻ vang dân tộc Việt. Để phản ảnh về những luận cứ dối gian trong những bài viết trên trang nhà Thanh Niên Phật Giáo, Tiếng Lòng Ta xin đăng tải nguyên văn bài viết của ông Ý Dân về ông Lê Công Cầu qua tinh thần nội dung thư ông Cầu gởi ông Thục Vũ, hầu độc giả có nhìn khác biệt trên trang web Thanh Niên Phật Giáo- TLT
From: Y Dan <ydanvn@gmail.com>
Ông Lê Công Cầu,
Thấy email ông gởi cho ông Thục Vũ, cá nhân tôi thấy mình nổi gai ốc vì 2 chữ “anh em” thân mật mà ông xưng với ông ấy. Lý do vì sao ?
Lúc trước chúng tôi coi ông và ông Ái như những người anh cả đầu đàn, những người xã thân vì lý tưởng cao đẹp để phụng sự Phật giáo. Là người Phật tử hiểu thâm sâu giáo lý nhà Phật, chúng tôi hòan tòan đặt niềm tin vào hai ông trong tất cả các việc làm, tin rằng các ông luôn luôn đặt lợi ích của GHPGVNTN trên tất cả, tin rằng các ông luôn tôn trọng sự thật, và tin rằng các ông có lý tưởng không những bảo vệ, giữ gìn mà còn phát triển ngày càng mạnh hơn thực lực của GHPGVNTN trước âm mưu xóa sổ của nhà cầm quyền CSVN. 

Tiếp tục đọc

Phân ưu: Nhận được hung tin Ông Nguyễn Quý Thiện vừa mới mãn phần – Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt thành kính phân ưu cùng Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh và tang quyến.

 

Image result for phan uu image
NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN PHU QUÂN CỦA ĐẠO HỮU NGUYÊN CHIẾU TRẦN THỊ CẢNH LÀ ÔNG:

NGUYỄN QUÝ THIỆN JIMMY

NGUYÊN ĐẠI ÚY BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH

SINH NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1945

TẠ THẾ LÚC 3 GIỜ CHIỀU NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2017

TỨC LÀ NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU, TẠI SEATTLE

HƯỞNG THỌ 73 TUỔI

Xin thành kính phân ưu cùng Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh và gia đình tang quyến về sự mất mát to lớn này.

Nguyện cầu ơn trên Tam Bảo từ bi tiếp dẫn Hương linh Nguyễn Quý Thiện Jimmy sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc.

– Toàn thể Hội viên Hội Phật tử Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt

Thành kính phân ưu

Thục Vũ + Nguyên Chiếu: HỒI ÂM CHỊ CHƠN HIỀN DUNG VỀ BÀI VIẾT Ý DÂN Trả lời ông Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Vụ trưởng Vu Pháp Chế VPII- VHĐ-GHPGVNTN.

Image result for tâm thưt image

Kính chị Chơn Hien Dung (Thanhnguyen2000@yahoo.com).
Nhận được email của chị Chơn Hiền Dung, nay xin được hồm am chị đây.

Kính chị hoan hỉ cho chúng tôi biết bài viết của anh Ý Dân trả lời ông Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế có gì sai? Nếu chị không dẫn chứng được, thì theo tinh thần tôn trọng sự thật của người con Phật đã thọ Tam Quy Ngũ Giới thì chị đã phạm tội vu khống rồi đấy!. Tiếp tục đọc

(Ý DÂN) – Trả lời ông Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế VPII- VHĐ-GHPGVNTN

Huy Hieu Hoa Sen

Kính thưa: ông Minh Phúc Trần Quốc Hưng

Vụ trưởng Vụ Pháp Chế VPII-VHĐ-GHPGVNTN.

Nhận được Email của ông Minh Phúc Trần Quốc Hưng nhưng vì đang bận việc chưa có thì giờ trả lời hết cả 3 điểm của Ông, xin hẹn bài kế tiếp chúng tôi sẽ thù tiếp ông một cách đầy đủ và khúc chiết hơn. Hôm nay chúng tôi chỉ nói về vấn đề Pháp lý mà ông nhấn mạnh ngay đầu tiên trong bài viết.

Ông Minh Phúc Trần Minh Phúc là Bác Sĩ Y Khoa kiêm nhiệm luôn chức Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế (VTPC) VPII – GHPGVNTN, đàng sau nghe nói vị hôn thê của Ông là một luật sư đang hành nghề tại Mỹ. Qua Email, Ông đã mang một số sự kiện pháp lý chỉ bảo cho chúng tôi, chứng tỏ Ông là người am tường về Hiến Chương của GHPGVNTN và luật pháp tại Hoa Kỳ. Để chúng tôi có thể học hỏi và mở rộng thêm kiến thức, xin ông VTPC hoan hỉ chỉ bảo thêm một số điều sau đây: Tiếp tục đọc

(Thục Vũ) Trả lời ô Nhật Liên Dũng về cái gọi là “Tâm tình hướng về Đại Hội 2017” của HT Thích Huyền Việt.

 

Hình chụp ở chùa Giác Minh bị Võ văn Ái dùng Photoshop bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế- Ngày 22/9/2017

Link http://queme.org/vi/dpgvn-22- 9-2017/?v=3e8d115eb4b3

Kính thưa quý vị,

Thưa ông Nhật Liên Dũng,

Ông Nhật Liên Dũng đưa ra 3 điều: 

Điều thứ nhất: ông Nhật Liên Dũng trưng dẫn email của ông gởi đến VV Ái về cái gọi là “Tâm Tình Hướng Về Đại Hội 2017″ của HT Thích Huyền Việt hầu minh chứng với đại chúng cái gọi là”Tâm Tình” đó là của HT Thích Huyền Việt và Ông lấy đó để cáo buộc cho chúng tôi đã vô lễ xúc phạm đến uy danh Hòa thượng. 

1. Chúng tôi không hề nói Hòa thượng không đủ trình độ viết một bài “Tâm Tình”.

2. Chúng tối chỉ nói cái gọi là “Tâm Tình” đó là có sự chấp bút của Võ Văn Ái.

3. Nếu cái gọi là “Tâm Tình” đó của HT Thích Huyền Việt ca ngợi ông VV Ái lên bằng trời, thì Hòa thượng quả thật quá sai lầm khi ca ngợi VV Ái không đúng sự thật và điều này cũng chứng tỏ cho người ta thấy bấy lâu nay Hòa Thượng Chủ Tịch chỉ là một công cụ cho Siêu Tăng Thống Võ Văn Ái tự tung tự tác.

Điều thứ hai: Ông Nhật Liên Dũng cho chúng tôi đã xúc phạm đến Võ Văn Ái.

1. Về mặt thi phú không ai phủ nhận VV Ái có chút tài thơ văn, nhưng về bản chất của VV Ái thì chúng tôi thật khinh, đúng như lời ông Trí Giác đã từng nhận xét “ông VV Ái có giỏi nhưng không tu”. Nếu ông Nhật Liên Dũng không là bồi bút cho VV Ái, thì chắc rằng Ông chẳng có gì phải thắc mắc tại sao chúng tôi vạch trần thủ đoạn dối gian của VV Ái, mà trong bài “NHẬN ĐỊNH NHỮNG DỐI GIAN CÁI GỌI LÀ ‘TÂM TÌNH HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI 2017’ chúng tôi đã trưng dẫn: Tiếp tục đọc

(Thục Vũ) Nhận định những dối gian cái gọi là “Tâm Tình Hướng Về Đại Hội 2017”

Image result for HT Thích Huyền Viet image

HT Thích Huyền Việt
           Chủ Tịch VPII/VHĐ/GHPGVNTN.
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gởi: HT Thích Huyền Việt
              Chủ Tịch VPII/VHĐ/GHPGVNTN.
Con, Phúc Tường Thục Vũ kính lễ Hòa thượng Chủ tịch VPII.
 
Kính bạch Hòa thượng
Một ngày như mọi ngày, buổi sáng thức dậy như hôm nay, sau khi lễ Phật và đốt hương tưởng niệm bàn thờ gia tiên, con vào phòng mở máy vi tính thì nhận được cái gọi là “Tâm tình hướng về Đại hội 2017” mang danh nghĩa Hòa thượng Chủ Tịch đã được PTTPGQT chuyển tải rộng rãi khắp cư dân mạng. Và giờ đây trong tâm tĩnh lặng cũng là lúc lý trí sáng suốt nhất cho con nhận thức được về những điều quan trọng bị khỏa lấp một cách tài tình chung quanh cái gọi là “tâm tình” của Hòa thượng. Tâm tình trên thực chất chỉ là thủ đoạn của một số cá nhân mượn danh nghĩa của các bậc tôn túc đáng kính như Đức Tăng Thống, Hòa thượng để đánh bóng tên tuổi cho họ và cũng để che lấp hành động mờ ám sau khi đã bị một số thiện trí thức trưng dẫn bằng chứng quá cụ thể không thể chối cãi được.

Tiếp tục đọc