Đàm Ngọc Tuyên: Hòa thượng Thích Thanh Tịnh vị chân sư tâm Phật tỏa sáng thiên thu, dẫu bị mù lòa bởi đòn thù cộng sản.

NGUỒN: https://vietnamthoibao.org/vntb-hoa-thuong-thich-thanh-tinh-vi-chan-su-tam-phat-toa-sang-thien-thu-dau-bi-mu-loa-boi-don-thu-cong-san/ Phước Bửu Tự là một trong rất hiếm những ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), còn tỏa khói hương, còn thanh âm […]