NGUYỄN THỊ BÉ BẢY TRẢ LỜI CUỘC PHỎNG VẤN VỀ: – Các cuộc biểu tình của người dân Hoa Lục sẽ đi đến đâu – Đảng Dân Chủ hối hả truy đuổi ông Trump, sau khi Hạ Viện vào tay  đảng Cộng Hòa – Cái chết của Giang Trạch Dân ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Trung Cộng đối với Việt Cộng

Chương Trình “Những Điều Trông Thấy” với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy Anh Huy và Dũng Nghiêm phụ trách trên Đài Phát Thanh SàiGòn- Dallas, làn sóng 1160 […]

QUY TRÌNH NGHỊ SỰ VĨ ĐẠI 8 ĐIỂM TÁT CẠN ĐẦM LẦY CỦA CỰU TT DONALD TRUMP NÓI LÊN TẤM LÒNG YÊU NƯỚC SẮT SON, MÀ THỐNG ĐỐC RON DESANTIS KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC.

Nguyên Nguyên Hoàng nguyennguyenhoang51@yahoo.com Vào ngày 17-11-2022 vừa qua, đài NTD-VN trực thuộc hãng Thông tấn NTD có trụ sở tại thành phố Newyork đã đưa lên trang mạng một […]