MỘT BẢN TIN KHÔNG TÌM THẤY Ở TRUYỀN THÔNG VẸT PHỔ BIẾN HÌNH ẢNH TỔNG CHƯỞNG LÝ MERRICK GARLAND TRƠ NHƯ PHỔNG ĐÁ SAU KHI DB TROY NEHLS TRÌNH CHIẾU VIDEO ‘Son of a B*tch’ CỦA JOE BIDEN ĐE DỌA SA THẢI VIKTOR SHOKIN

LTS: Twitter video không thể mở khi chuyển tải qua điện thư, kính mong quý đọc giả hoan hỉ nhấn vào link dẫn thượng tìm đến trang nhà TLT xem  […]