THÔNG ĐIỆP CỦA CỰU TT TRUMP KÊU GỌI ĐẢNG CỘNG HÒA CẮT GIẢM MỌI CHI TIÊU VÔ LỐI CỦA JOE BIDEN, NHƯNG ĐỪNG CẮT PHÚC LỢI TIỀN GIÀ CỦA NGƯỜI CAO NIÊN ĐÃ LÀM VIỆC SIÊNG NĂNG SUỐT ĐỜI CỦA HỌ. PHẢI GÌN GIỮ QUỸ AN SINH XÃ HỘI CHO HỌ, CHÚNG TA NHẤT THIẾT ĐỪNG ĐỂ CHO ĐẢNG DÂN CHỦ XỬ DỤNG NÓ VÀ PHÁ HỦY AN SINH XÃ HỘI. – Former President Trump Issues Messagge To GOP On Medicare And Social Security.

LTS: Trái với mọi sự tuyên truyền thâm độc của đảng Dân Chủ trong việc đầu độc người cao niên, về việc cắt giảm lợi tức an sinh xã hội […]