CHÍNH QUYỀN JOE BIDEN XỬ DỤNG PHÁP CÔNG TÙY TIỆN ĐƯA ĐẤT NƯỚC XUỐNG TRƯỜN DỐC ĐỔ VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN ĐẾN CẢNH TÀN MẠT, ĐÓI NGHÈO

Nguyên Nguyên Hoàng Nguyennguyenhoang51@yahoo.com Những biến chuyển chính trị Hoa Kỳ từ hơn 6 năm qua, sau sự vụ vu cáo ông Trump thắng cử Tổng thống 45 vào năm […]

NGHIỆP

NỀN TẢNG CỦA ÐẠO PHẬT -ooOoo- CHƯƠNG TÁM NGHIỆP NGUỒN: https://www.budsas.org/uni/u-caygn/cgn-1-2.htm Với chương này, chúng ta bắt đầu xét đến hai khái niệm liên quan rất quen thuộc trong Phật Giáo: […]