NHỮNG AI TIÊM VẮC XIN PFIZER CẦN NÊN BIẾT VỀ NHỮNG THỦ TỤC PHÁP LÝ – FDA HOA KỲ TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ KHI PHÊ DUYỆT VẮC XIN PFIZER, HIỆN ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CÁC KIỆN TỤNG.

LTS: Một bài viết công phu góp nhặt nhiều chứng tích đã cho chúng ta có ý thức rộng mở hơn về một con cúm chính trị! Một hình thức […]

MỘT BỆNH VIỆN TẠI TEXAS CÓ NGUY CƠ ĐÓNG CỬA VÌ SỰ CƯỠNG BÁCH TIÊM VẮC XIN CỦA ÔNG BIDEN – Texas Hospital Faces Closure Over COVID-19 Vaccine Mandate: CEO

NGUỒN: https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/texas-hospital-faces-closure-over-covid-19-vaccine-mandate-ceo_3998746.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-09-15-1&mktids=be66563e30c3eb091863dbd237d7910a&est=ebmKi1qFPuwH5Q409VrVtbmfjUj3t5dfjMP00zLMQBZwznMVzH1J%2FZCftcjKWA%3D%3D Mộng Trúc lược dịch Theo bản tin của tờ Epochtimes, thông tín viên Jack Phillips ngày hôm nay đã có bài tường thuật Texas Hospital Faces Closure Over […]