THẢM HỌA TÀU CỘNG – CHUYÊN GIA LÀM CHỨNG TRƯỚC THƯỢNG VIỆN HOA KỲ: PHÒNG THÍ NGHIỆM VŨ HÁN ĐÃ CHỈNH SỬA GENE VIRUS NIPAH

NGUỒN: https://vietorg.com/article.php?&L=vi&M=1&ORGID=0&YR=2022-2019&D1=2019-01-01&D2=2022-12-31 Cathy He – Theo một chuyên gia làm chứng tại phiên điều trần của một tiểu ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm 03/08, một phân tích pháp y cho thấy […]