Joe Biden bước lên Air Force One té liên tục, ít nhât là 3 lần

It had to be done. pic.twitter.com/7PsDHGKbiC — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021 WATCH: Biden Climbs the Stairs to Air Force One and Falls Repeatedly https://www.theepochtimes.com/one-mans-escape-from-communist-vietnam_3736488.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email2&email=htowpg@gmail.com&utm_campaign=mb-2021-03-19 President Joe Biden just […]

TỔNG THỐNG 45 TRUMP VỚI ” FOX NEWS PRIMETIME” MARIA BARTIROMO VỀ CƠN “ÁC MỘNG BIÊN GIỚI”

Nghe ở đây: https://www.foxnews.com/politics/former-president-donald-trump-to-appear-exclusively-on-fox-news-primetime-with-maria-bartiromo  Hoàng Lan Chi lược dịch một số nét chính 1)  Tôi và TT Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã xây dựng một “mối quan hệ tuyệt vời” […]