TIN VỀ BIDEN: – Hạ viện mở điều tra đàn hặc Biden – Biden nói láo trong vụ sa thải công tố Ukraine – Thỏa thuận với Iran – Tòa bác DACA – Bình loạn gia WaPo kêu gọi Biden rút lui – Bình loạn gia New York Times lo ngại việc Biden ra tranh cử – Bình loạn gia The New Republic kêu gọi Biden rút lui

LTS: Bản tin hàng tuần của BLG Vũ Linh, ghi nhận mọi tin tức thời sự và những biến cố liên tiếp xẩy ra trong một tuần lễ qua. Điều này […]