NHÀ ĐẦU TƯ DẦU MỎ KIÊM LUẬT SƯ CHO RẰNG VIỆC XUẤT DẦU DỰ TRỮ CỦA TT BIDEN LÀ BẤT HỢP PHÁP, GÂY THIỆT HẠI KHÔNG THỂ VÃN HỒI

NGUỒN: https://vietorg.com/article.php?&QRY=S&CP=0&L=vi&M=1&CID=1096&ORGID=0&ID=22215&YR=2022-2019&D1=2019-01-01&D2=2022-12-31 Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo sẽ xuất 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong sáu tháng tới từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược […]

TRƯỚC THỂ CHẾ TAM QUYỀN CHUNG LẬP NGÀY NAY – LÀM SAO TNS CHUCK GRASSLEY, RON JOHNSON CÓ THỂ MANG ÁNH SÁNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT SOI RỌI VỀ NHỮNG CHUYỆN KINH DOANH BẤT CHÍNH CỦA GIA ĐÌNH BIDEN?

LTS; Tiếng Lòng Ta nhận được bài viết của tác giả Nguyên Nguyên Hoàng luân lưu trên một số diễn đàn mạng, trong tinh thần thông tin và quảng bá […]