NƯỚC MỸ DƯỚI CHẾ ĐỘ JOE BIDEN – “AMERICA IS BACK”, MỘT HIỆN TRẠNG HÃI HÙNG CƯỚP GIỮA BAN NGÀY!

NGUỒN: https://www.facebook.com/100005351731035/posts/1938665626321810/ Nguyễn Thị Bé Bảy TT 46 Joe Biden tự hào tuyên bố trong ngày Lễ Tạ Ơn: America Is Back Cướp! Cướp! Cướp! Mobs of looters are grabbing goods […]