THƯỚC PHIM 30′ CỦA TUCKER CARLSON ĐÃ LÀM CHO ĐẢNG DÂN CHỦ ĐIÊN CUỒNG HOẢNG LOẠN, ĐỒNG THỜI CHO NGƯỜI DÂN NGHI NGẠI THÊM VỀ MỘT THẾ LỰC NGẦM ĐANG THỐNG TRỊ HOA KỲ VÀ TOÀN CẦU HÓA THẾ GIỚI

Nguyên Nguyên Hoàng nguyennguyenhoang51@yahoo.com Trước đây có biết bao chính khách quân sự lẫn ngoại giao và tình báo Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng tố cáo TikTok là một […]

BÀ NGUYỄN THỊ BÉ BẨY TRẢ LỜI CUỘC PHỎNG VẤN NGÀY 10-2-2023 VỀ: Những điều dối trá trong Thông Điệp Liên Bang của Joe Biden – Joe Biden bỏ ngỏ không phận Hoa Kỳ – Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Chương Trình “Những Điều Trông Thấy” với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy Anh Huy và Dũng Nghiêm phụ trách trên Đài Phát Thanh SàiGòn- Dallas, làn sóng 1160 […]

PHỎNG VẤN BÀ NGUYỄN THỊ BÉ BẢY NGÀY 13-1-2023 VỀ: – Câu chuyện Joe Biden giữ hồ sơ mật bất hợp pháp trong 6 năm tại 3 nơi – Có 2 tiêu chuẩn khác nhau, 2 nền pháp luật khác nhau cho Cộng Hòa và Dân Chủ – Loại 3 dân biểu Dân Chủ ra khỏi Ủy Ban Tình Báo và Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện

Chương Trình “Những Điều Trông Thấy” với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy Anh Huy và Dũng Nghiêm phụ trách trên Đài Phát Thanh SàiGòn- Dallas, làn sóng 1160 […]

TRƯỚC THỂ CHẾ TAM QUYỀN CHUNG LẬP NGÀY NAY – LÀM SAO TNS CHUCK GRASSLEY, RON JOHNSON CÓ THỂ MANG ÁNH SÁNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT SOI RỌI VỀ NHỮNG CHUYỆN KINH DOANH BẤT CHÍNH CỦA GIA ĐÌNH BIDEN?

LTS; Tiếng Lòng Ta nhận được bài viết của tác giả Nguyên Nguyên Hoàng luân lưu trên một số diễn đàn mạng, trong tinh thần thông tin và quảng bá […]