NGHIỆP

NỀN TẢNG CỦA ÐẠO PHẬT -ooOoo- CHƯƠNG TÁM NGHIỆP NGUỒN: https://www.budsas.org/uni/u-caygn/cgn-1-2.htm Với chương này, chúng ta bắt đầu xét đến hai khái niệm liên quan rất quen thuộc trong Phật Giáo: […]

BÀI KỆ TẮM PHẬT

Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử. Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục […]