TU SĨ CHƯA PHẢI LÀ PHẬT

Tác giả: Thiện Quả Đào Văn Bình Đào Văn Bình Hiện nay có một hiện tượng đáng ngại là một số tu sĩ thuyết pháp có một số tín đồ nghe theo, hoặc là trụ trì, trở nên vô cùng ngã mạn có […]