EINSTEIN VÀ ĐỨC PHẬT: SỰ GẶP GỠ GIỮA KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

            Tác gìả: Mahendra De Silva  Chuyển ngữ: Ý Dân Nguồn:http://vietorg.com/article.php?&QRY=S&L=vi&M=1&CID=305&ORGID=0&TID=32956 https://www.colombotelegraph.com/index.php/einstein-and-buddha-convergence-between-science-and-eastern-philosophy/ “Phật giáo có những đặc điểm của những gì được mong đợi trong […]