PHỤ TÁ HÀNG ĐẦU CỦA TT BIDEN HÉ MÀN BÍ MẬT: COVID LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT “MÓN QUÀ THIÊN ĐƯỜNG” DÀNH CHO CÁC ĐẢNG VIÊN DÂN CHỦ

NGUỒN: http://vietorg.com/article.php?&QRY=S&L=vi&M=1&CID=146&ORGID=0&TID=32932 Đại dịch COVID là một món quà từ thiên đường dành cho đảng Dân chủ trong việc họ theo đuổi bằng mọi giá để giành được quyền lực chính […]