Thứ trưởng Y tế chuyển giới của Chính quyền ông Biden, (bà Levine người ký lệnh đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào viện dưỡng lão, khiến hơn 12.000 người cao niên tử vong), chính thức được phong làm Đô đốc 4 sao –

Hôm 19/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ Rachel Levine đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Đô đốc 4 sao trong Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y […]