Đại Sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink chia buồn về sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Statement on the Passing of Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam Thich Quang Do https://vn.usembassy.gov/statement-on-the-passing-of-patriarch-of-the-unified-buddhist-church-of-vietnam-thich-quang-do/ Daniel J. Kritenbrink U.S. Ambassador to Vietnam Hanoi February 24, 2020 On behalf […]