Ý DÂN – NGUYÊN MÃN: Trả lời 5 câu hỏi của ông Việt Trần về cuộc tự thiêu của Ngài Quảng Đức và đấu tranh đòi tự do tôn giáo 1963 do Ngài Thích Trí Quang lãnh đạo

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Thưa ông Việt Trần,

Trứớc khi được phép trả lời những câu hỏi của ông đặt ra, tôi thành thật cám ơn ông đã viết lên những câu hỏi với lời lẽ nhã nhặn, lịch sự, không như có một số người thốt lên những ngôn ngữ tục tằn, thô lỗ, gán ghép hoặc dựng đứng những tình tiết không đúng sự thật đã xảy ra.

Người ta nói văn tức là người, nên đọc văn của ai chúng ta có thể đóan biết được phong cách đứng đắn hay không, kiến thức và sự hiểu biết của người đó như thế nào, vì vậy tôi rất hoan hỷ mạo muội lên tiếng trả lời ông 5 câu hỏi mà ông đã đặt ra. Nếu có vị nào hiểu biết sâu rộng hơn, xin làm ơn bổ túc giùm.

Câu hỏi Số 1 “Tự thiêu” cũng là một hình thức “tự tử”. Đạo Phật từ bi khuyên con người, đặc biệt là tu sĩ không được sát hại sinh linh. Không hiểu giáo lý nhà Phật có chấp nhận hoặc cho phép các tăng ni “tự tử” để đấu tranh bảo vệ đạo pháp hay không?

Vâng đúng vậy, tự thiêu, dùng lửa đốt thân mạng mình, cũng là một hình thức tự tử tiếng Anh gọi là “self-immolation”. Trong đạo Phật tự tử (suicide) hay giết người (murder) đều là hành động bất thiện mang tội sát sanh hay mang nghiệp sát, mức độ tùy theo chủ ý (intention) gây nên hành động đó, cũng không hẳn có nghĩa bất thiện hoàn toàn mà ngược lại trong vài trường hợp là việc làm công đức.

Theo luật thế gian, hành vi giết người là có tội, từ nặng đến nhẹ cũng theo trường hợp, ví dụ cố ý sát (intend to kill, first-degree murder), “giết nhưng không có dự mưu” (second-degree murder), và “ngộ sát, vô tình gây nên án mạng” (accident). Luật đạo hay nhân quả cũng không khác với luật pháp thế gian.

Nếu vì thất tình (love sickness), buôn chán (depression), thất vọng (hopelessness), làm ăn thua lỗ (business loss)…. vì lý do cá nhân mà tự tử, không quí trọng thân mạng mình, chắc chắn có tội và trong đạo Phật cũng bị cấm kỵ vì người tự tử, tự kết liểu thân mạng mình sẽ bị làm oan hồn uổng tử, đọa lạc vào những cảnh giới tối tăm thấp kém trong một thời gian rất dài, gặp nhiều khổ nạn, khó đầu thai lại làm thân người trở lại. Nhưng trong trường hợp một người lính ôm súng lăn xả vào chiến trường và sẵn sàng nhận lãnh cái chết để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ mạng sống của đồng bào khỏi bị giặc ngoại xâm tàn sát, giết hại. Hay một vị tướng tự kết liểu đời mình bảo vệ tiết tháo không chịu sa vào tay giặc, lưu lại gương anh hùng sử sách cho hậu thế noi theo. Hành động này hòan tòan không những không có tội, ngược lại còn tạo được công đức, vì hy sinh thân mạng mình để cứu lấy nhiêu người khác, một hành động vị tha bồ tát, chết sẽ được đầu thai về cảnh giới cao hơn. Như thuở xưa, Vua Trần Nhân Tông đã lên núi Yên Tử xuật gia cầu đạo nhưng vì quân Nguyên Mông xâm lăng nước ta, Ngài đã vâng mệnh Phụ Vương cởi áo nâu sòng, trở về hoàng cung khóac chiến bào xông pha ra bến Bạch Đằng cùng Hưng Đạo Vương tuốt gươm giết giặc. Ngài có mang nghiệp sát không? Có. Ngài có bị tội không? Không. Bởi vì Ngài làm bổn phận của một vị Bồ Tát, bảo vệ non sông và sinh mạng của nhiều người. Sau khi thắng trận xong, Ngài trở về núi Yên Tử tiếp tục tu hành và đắc đạo nên gọi là Phật Hòang, sau này trở thành Tổ Sư Thiền Phái Trúc Lâm.

Cũng vậy, khi Phật Giáo bị chế độ của TT Ngô Đình Diệm phân biệt đối xử, quí thầy xử dụng quyền tự do xuống đường biểu tinh ôn hòa đúng pháp luật cho phép, TT Ngô Đình Diệm đã không mềm mỏng đối thoại để giải quyết, ngược lại còn đàn áp bắt bớ tăng ni phật tử, nên Ngài Thích Quảng Đức muốn hy sinh thân mạng mình làm ngọn đuốc chỉ với mục đích duy nhất thức tỉnh lương tri của TT Ngô Đình Diệm cũng như chế độ của ông dừng tay lại, chấm dứt việc đàn áp và giải quyết 5 yêu sách mà Phật Giáo đề ra nhằm bảo vệ Phật Giáo mà thôi. Khi tự thiêu, Ngài không vì một động lực nào cho cá nhận vị kỷ của mình, không có chủ đích lật đổ nền Đệ I VNCH hay ám hại anh em nhà họ Ngô, mà ngược lại với một lòng từ bi vô hạn và với một định lực siêu phàm của một bậc tu chứng, nên trái tim của Ngài tự thiêu rồi đốt lại lần thứ hai không cháy, đã trở thành xá lợi được gọi là trái tim bất diệt. Hành động đó vì vậy hòan tòan khế hợp với giáo lý của nhà Phật.

Những diễn tiến sau này vào ngày 1/11/1963 là do các tướng lãnh VNCH dưới trướng của TT Ngô Đình Diệm gây nên, không may trong cuộc đảo chánh họ phái hạ độc thủ để trừ hậu họan, nhằm bảo toàn tánh mạng cho chính bản thân của họ. Và chính những vị tướng này đã tiếp tục trong nền đệ II VNCH (gồm cả Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm) Phật Giáo hoàn toàn không can dự gì vào cuộc chính biến này cả.

Câu hỏi số 2 -Trong suốt thời gian “đấu tranh bất bạo động”, để bảo vệ Phật Pháp, Thượng Tọa Thích Trí Quang có kêu gọi, hoặc khuyến khích, hoặc tổ chức cho các tăng ni “tự thiêu” để chống lại việc chính quyền Miền Nam đàn áp Phật giáo hay không?

Dạ thưa không, Thượng Tọa Trí Quang kêu gọi tăng ni phật tử biểu tình bất bạo động, hòan tòan không có ý niệm tự thiêu khi đó và cá nhân Ngài cũng không bao giờ kêu gọi ai phải tự thiêu cả. Tuy nhiên có tất cả 7 tăng ni phật tử tình nguyện tự làm đơn xin tự thiêu, người xét đơn là Hòa Thượng Thích Tâm Châu, khi đó đang đứng đầu Ủy Ban Liên Phái. Ngài đã không đồng ý cho bất cứ ai tự thiêu cả. Tuy nhiên, Ngài Thích Quảng Đức vì quá cương quyết, hơn nữa cuộc bố rắp và đàn áp tăng ni phật tử ở chùa Xá Lợi lại quá gắt gao, công thêm cái chết của Phật tử Quách Thị Trang như đổ dầu vào lửa, tất cả ngược lại với lời hứa chính quyền sẽ giải quyết của ông Ngô Đình Nhu, nên cuối cùng HT Thích Tâm Châu chỉ chấp thuận một mình Ngài Thích Quảng Đức tự thiêu mà thôi. Xin nghe rõ  đạo từ của ĐLHT Thích Tâm Châu nói về cuộc đấu tranh của Phật Giáo 1963 và cuộc tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức dưới đây thỉ rõ https://www.youtube.com/watch?

thumbnail (3)

HT Thích Quảng Đức quẹt diêm tự thiêu yêu cầu TT Ngô Đình Diệm tôn trọng tự do tôn giáo, và cho Phật giáo cùng các tôn giáo khác được ngang hàng với Kito giáo.

Những ai cho rằng Ngài Thích Quảng Đức bị chích thuốc mê rồi bị thiêu sống là có ác ý xuyên tạc và không hiểu tinh thần vô úy của Phật Giáo. Bởi vì Phật dạy, tấm thân ngũ ụẩn (thân do năm yếu tố hợp thành = Sắc, thọ, tưởng, hành, thức) này là do duyên hợp (tinh cha huyết mẹ, đất nước gió lửa) mà thành, cũng do duyên mà bị hoại diệt (bệnh chết) (Bên Thiên Chúa Giáo: Cát bụi trở về các bụi). Nên mình chỉ gá vào hay mượn chúng để làm thân người. Phật dạy, cái gì do duyên giả hợp mà thành thì không thật. Cái Tâm hay Phật tánh mới là thật và mãi mãi trường tồn. Liễu ngộ được chân lý đó, thì trong hòan cảnh khi phải xã báo thân vì một mục đích cao cả, vị tha nào đó, người tu không tham sinh úy tử (không tham sống sợ chết). Chính vì vậy mà Ngài Thích Quảng Đức an nhiên tự tại ngồi tư thế kiết già, tay bằt ấn tam muội, mắt nhắm nghiền, miệng niệm Phật, nhập vào thiền định. Nhờ vậy, khi đó cái nóng của lửa không làm Ngài nao núng sợ hải hay bận tâm. Có ai bị chích thuốc mê mà ngồi tư thế kiết già, lưng cổ đầu thẳng tắp và tay bắt ấn tam muội được không?

Câu hỏi số 3 Trong lịch sử của Đạo Phật, có Giáo Hội Phật Giáo của quốc gia nào trên thế giới đã tổ chức một phong trào ” tu sĩ tự thiêu” như ở Niềm Việt Nam trước đây hay không?

Nhiều lắm, tại đất nước Tây Tạng, lính Tàu Cọng đã vào các tu viện, chùa chiền đốt phá, hãm hiếp phụ nữ, đánh đập giết hại chư tăng, nên rất nhiều Lạt Ma và Phật tử Tây Tạng tự thiêu sống để phản đối sự tàn bạo, đàn áp tôn giáo dã man của Tàu Cọng. Xin xem vài video tượng trưng:

https://www.dailymail.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
https://www.nytimes.com/2016
và còn rất nhiều, nhiều nữa…..

Khi con người bị áp bức đến tận cùng và hết đường sống, người bình thường sẽ liều lĩnh phản ứng bằng phương pháp bạo động (Như Đòan Văn Vương dùng súng lá cải để chống lại bọn công an địa phương vào cướp đất của ông ở ngoài Bắc chẳng hạn). Tu sĩ Phật Giáo chỉ lấy cái chết của mình đánh thức lương tâm những người đang áp bức mình và kêu gọi thế giới lên tiếng giúp đỡ, mục đích là hy sinh mạng sống của mình để cứu nhiều sinh linh khác.

Câu hỏi số 4 Đại Sư Thích Trí Quang có “chống Mỹ cứu nước” không? hay ngài chỉ chống chính phủ VNCH Ngô Đình Diệm để bảo vệ Phật giáo đã bị đàn áp?

Vào năm 1963, Thưong Tọa Thích Trí Quang, chẳng chống Mỹ mà cũng chẳng chống chính phủ VNCH Ngô Đình Diệm. Ngài chỉ lãnh đạo Phật Giáo tòan quốc xuống đường để thuần túy đòi tự do tôn giáo cho Phật giáo mà thôi.

images (11)
Thượng Tọa Thích Trí Quang

Thật ra sau 1963, Thượng Tọa Thích Trí Quang muốn Mỹ tiếp tục giúp miền Nam để chống lại quân xâm lăng Bắc Việt vì Ngài biết CS là tam vô, chính vì vậy mà sau 1975 Ngài bị CS nghi ngờ là CIA (có vô tòa đại sứ Mỹ để xin tỵ nạn 1963), nên bị cùm trong khám Chí Hòa hơn một năm rưỡi. The Newyork Times: Ordeal of a Famed Buddhist In Ho Chi Minh City Related – Sự thử thách của nhà sư nổi tiếng Thích Trí Quang từng bị cộng sản giam cầm tại khám Chí Hòa 

Nhưng chúng không dám giết Ngài như đã giết Thượng Tọa Thích Thiện Minh vì cả thế giới đều biết tên tuổi của Ngài, chúng sợ bị lên án (CSVN đã bị Mỹ đưa vào danh sách Đặc Biệt Đáng Quan Tâm vỉ đàn áp tôn giáo CPC – Coutries of Particular Concern).

Câu hỏi số 5 Ở các quốc gia văn minh Tây Phương, việc kêu gọi, hoặc khuyến khích, hoặc tổ chức giúp, người khác tự tử dưới bất cứ hình thức nào, kể cả tự thiêu là một hành vi phạm pháp, bị cấm đoán và bị phạt tù, cho dù có lý do chính đáng như bảo vệ tôn giáo, bảo vệ nhân quyền, vv… Quý vị nghĩ sao về việc tổ chức để “các tăng ni tự thiêu hàng loạt” nhằm bảo vệ Đạo Phật từ bi?  Việc làm này có “nhân bản” theo văn minh Tây Phương hay có “từ bi” đúng theo triết lý của Đạo Phật hay không?

Vào ngày 6-4-1993, một Gia trưởng Gia đình Phật tử Liên Hoa tên là Phạm Gia Bình, pháp danh Viên Lạc, ở tiểu bang Massachusetts Hoa Kỳ đã phát nguyện tự thiêu trên khu đất của Hội Phật giáo Connecticut để kêu gọi nhà cầm quyền CSVN thức tỉnh mà chấm dứt ngay các cuộc đàn áp Phật giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông đã để lại 8 bức thư:

1. Tổng thống Bill clinton
2. Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt
3. HT Thích Huyền Quang
4. HT Thích Hộ Giác.
5. Chư Tăng, Ni Phật tử trong và ngoài nước
6. Ông Võ Văn Ái
7. Thư Từ biệt cha mẹ và gia đình
8. Thư gởi bạn hữu và quý Phật tử giúp ông thực hiện cho cuộc tự thiêu.

7513222

Bồ tát Viên Lạc Phạm Gia Bình

Với ý nguyện cao cả của ông Phạm Gia Bình, nên đã có người giúp ông hoàn thành chí nguyện, như giúp ông đổ xăng vào người để ông có thời gian tọa thiền, và ngay tại hiện trường lúc đó cũng có nhiều Phật tử quây quần thành một vòng tròn chung quanh, tụng kinh niệm Phật và rồi ông bật lửa tự thiêu đốt thân mình. Sau cuộc tự thiêu đó, tất cả những người hiện diện lúc bấy giờ đều bị câu lưu, nhung sau đó được tòa phán xét tha bổng. minh chứng qua những lá thư tuyệt mệnh nhất là lá thư gởi TT Bill Clinton.

Ngoài những câu hỏi này ra, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc hoặc nghi vấn trong những bài kế tiếp mà nhiều người đã đặt ra để làm sáng tỏ những xuyên tạc vô căn cứ cho Ngài Trí Quang nói riêng và cho Phật Giáo nói chung ở Miền Nam Việt Nam trước 1975.

Trân trọng kính chào và cám ơn ông đã nêu lên câu hỏi.

Ý Dân – Nguyên Mãn

One thought on “Ý DÂN – NGUYÊN MÃN: Trả lời 5 câu hỏi của ông Việt Trần về cuộc tự thiêu của Ngài Quảng Đức và đấu tranh đòi tự do tôn giáo 1963 do Ngài Thích Trí Quang lãnh đạo

  • Kính thưa ông Ý Dân – Nguyên Mãn. Tôi xin góp ý kiến trong câu trả lời số 2 của ông:
    Phật tử Quách Thị Trang hy sinh ngày 25 tháng 8 năm 1963 mà Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11 tháng 06 năm 1963. Kính xin ông điều chỉnh lại.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.