Báo trình Tài chính năm 2016 của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo.

BÁO TRÌNH TÀI CHÁNH

CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

_________ 

TRI ÂN CÔNG ĐỨC

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ QUÝ PHẬT TỬ ĐÃ GÓP PHẦN CÔNG ĐỨC VÀO QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI, VIỆN HÓA ĐẠO, GHPGVNTN, ĐỂ CỨU TRỢ NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI LŨ LỤT MIỀN TRUNG NĂM 2016 Tiếp tục đọc

BÁO TRÌNH CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI CỨU TRỢ BÃO LỤT ĐỢT 3 TẠI QUẢNG NGÃI VÀ BÌNH ĐỊNH

Đoàn cứu trợ lũ lụt Miền Trung

Đoàn cứu trợ lũ lụt Miền Trung

Kính dâng : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN kính thẩm tường
Kính trình : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kính tường,

Kính gởi : GS. Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giaó Quốc Tế kính phổ biến,

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,
Kính bạch : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo,

Năm nay, Miền Trung xảy ra nhiều cơn lũ lụt làm thiệt hại về người và của thật nặng nề. Ban đầu xảy ra tại Hà Tĩnh, Quảng Bình là nặng nhất nên Tổng Vụ Từ Thiện đã tổ chức cứu trợ đợt một. Lần thứ hai thì Phú Yên, Khánh Hòa là nặng nhất, Chúng con đã tổ chức cứu trợ đợt hai. Lần thứ ba thì Quảng Ngãi, Bình Định là nặng nhất. Nhờ Hồng Ân Chư Phật, Chư Bồ Tát cùng tấm lòng bi mẫn của Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật Tử trong cũng như ngoài nước hưởng ứng Thông Bạch Cứu Trợ ngày 18.10.2016,của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến rộng rãi nên Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội mới đủ duyên tổ chức thêm chuyến cứu trợ lũ lụt Miền Trung lần thứ ba như sau : Tiếp tục đọc

Xuân Hàn: Một Cuộc Di Cư Nguy Hiểm.

Related image

Sư Quốc Doanh

 

Nhiều người bạn, ngoại quốc và ngay cả Việt, đã từng hỏi : Tại sao người Việt Nam có nhiều chùa như vậy ? Câu trả lời không dễ trả lời, vì nó bao trùm nhiều lãnh vực. Nhưng để đơn giản, chúng ta thử quay về nguồn gốc của vấn đề. Nhiều chùa thì lắm thầy. Mà lắm thầy thì các thầy từ đâu đến ?

 

Cơ quan Di Trú Hoa Kỳ có 4 dạng chiếu khán lao động theo thứ tự từ EB1 đến EB4 cho những người có khả năng đặc biệt nếu họ muốn làm việc ở Mỹ. EB4 là những người tu sĩ tôn giáo hoặc cư sĩ, tín đồ hoạt động cho các tôn giáo. Trong năm 2015, con số người Việt qua Mỹ theo dạng EB4 là 350 người, cao nhất so với các hạng lao động khác. Đây cũng là con số cao thứ hai so với tất cả các nước khác, chỉ sau Mexico, nước láng giềng của Mỹ với con số 376 EB4 visa.

Tiếp tục đọc

Đoàn CHT & ĐS / GĐPT vùng Pomona, California, tổ chức Lễ Huý Nhật Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác và Lễ Kỷ niệm Đệ lục chu niên ngày Đoàn thành lập

BI – TRÍ – DŨNG

TƯỜNG TRÌNH

SINH HOẠT CỦA ĐOÀN CHT & ĐS GĐPT VÙNG POMONA & PHỤ CẬN LONG TRỌNG TỔ CHỨC
LỄ HÚY KỴ ĐỨC PHÓ TĂNG THỐNG GHPGVNTN

KẾT HỢP KỸ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN VÀ LIÊN HOAN TẤT NIÊN NGÀY CHỦ NHẬT 11/12/2016

Linh đài Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác

Linh đài Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác Tiếp tục đọc

BÁO TRÌNH CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XàHỘI

Đoàn cứu trợ

Đoàn cứu trợ

Kính dâng : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N thẩm tường

Kính gửi :
Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kính tường

GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới kính phổ biến

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Kính bạch : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo,

Vừa qua, sau khi chúng con trên đường đi cứu trợ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị về thì cơn lũ lụt xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều nhất là Phú Yên, kế tiếp là Khánh Hòa, làm thiệt hại về người và của rất nặng nề, nên chúng con tổ chức chuyến đi cứu trợ Miền Trung lần thứ hai như sau :
Tiếp tục đọc

Hạt giống Phật pháp đã nảy mầm ở châu Phi.

alt

Châu Phi cho đến bây gi vn là lc đa đen nghèo đói, bnh tt và lc hu trong con mt thế gii. Nhưng có mt góc khác ca châu Phi ít có người biết đến Pht giáo Châu Phi.

Phật pháp đã được ươm mầm trên mảnh đất khô cằn Châu Phi, người dân bắt đầu biết đến Phật, Pháp và Tăng, tuy nhiên có những chuyện Phật bi hài chỉ có ở lục địa đen mà không thể có ở những xứ khác. Tiếp tục đọc